მთავარი,სიახლეები

6 ცათამბჯენი და სასტუმრო – ემინ უჩარის პროექტი კახაბერში

24.02.2024 • 5709
6 ცათამბჯენი და სასტუმრო – ემინ უჩარის პროექტი კახაბერში

კახაბრის დასახლებაში 7 ცათამბჯენისა და მისი დამხმარე ინფრასტრუქტურის მშენებლობის პროექტის კონცეფცია საკრებულოს უკვე დამტკიცებული აქვს. ამ მასშტაბურ პროექტზე „ბათუმელები“ ადრეც წერდა.

მშენებლობას შპს „MAQRO“ გეგმავს.

ამჯერად კომპანიამ მერიას განაშენიანების დეტალური გეგმა [გდგ] წარუდგინა. დოკუმენტი გულისხმობს კვლევებისა და მისი დასკვნების ერთობლიობას, რაზეც დავალებას მერია გასცემს. არქიტექტორები ამ დავალებას გეგმარებით დავალებას უწოდებენ.

განაშენიანების დეტალური გეგმა [გდგ] შეიმუშავეს მიწის ნაკვეთზე, რომელიც კახაბერში სამ საკადასტრო ერთეულს აერთიანებს – ტერიტორია 8 ჰექტარზე მეტია. [ 87 386 კვ.მეტრი]

მონიშნულია სამშენებლო ტერიტორია

პროექტის მიხედვით, დაგეგმილია 8 შენობის მშენებლობა, რომელთაგან 7 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, ერთი სასტუმრო და ერთიც საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობაა.

გდგ-ში მოცემული ინფორმაციით, შვიდი შენობა 33-38 სართულიანი იქნება, საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა კი 4-სართულიანი. კომპლექსში განთავსდება ბინები, სასტუმრო ნომრები და სხვადასხვა დანიშნულების საზოგადოებრივი ობიექტები, ასევე მიწისქვეშა ავტოსადგომები.

კომპანია მშენებლობას საცხოვრებელ ზონაში გეგმავს და კ2 კოეფიციენტის გაზრდა სჭირდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ზონაში დადგენილ პარამეტრებზე მაღალი შენობები უნდა ააშენონ. ასეთ შემთხვევაში კანონი განაშენიანების დეტალური გეგმის მომზადებას ითვალისწინებს. კომპანიას გეგმარებით დავალებას მერია აძლევს, განუსაზღვრავს იმ კვლევების ჩამონათვალს, რაც სამომავლოდ უნდა დაეხმაროს გადაწყვეტილების მისაღებად, გასცეს თუ არა პროექტის მშენებლობის ნებართვა.

კოცეფცია- რენდერი

 

პროექტის კონცეფცია ბათუმის საკრებულომ 2023 წლის 19 დეკემბერს დაამტკიცა, რომლის საფუძველზეც შემუშავდა გდგ-ს პროექტი.

კონცეფცია

მსგავსი დოკუმენტები, იგივე ქალაქმშენებლობითი გეგმები, მოიცავს კვარტალს ან კვარტლებს, სადაც მშენებლობაა დაგეგმილი. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რა ფართობის ათვისებას გეგმავს მშენებელი.

უკვე მომზადებული და საკრებულოში დამტკიცებული კვლევების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, მერიის გეგმარებითი დავალებები სამშენებლო ტერიტორიის გეომორფოლოგიას, გრუნტის შესწავლას, საინჟინრო ინფრასტრუქტურულ კვლევას, ელექტრო და ბუნებრივი აირით მომარაგების სქემას, მყარი ნარჩენების მართვის გეგმას, სატრანსპორტო სქემას, კლიმატის, დენდროლოგიურ, სეისმოლოგიურ და ასე შემდეგ კვლევებს მოიცავს.

ბათუმის მერიისა და საკრებულოს პრაქტიკით თუ ვიმსჯელებთ, გეგმარებითი დავალების გაცემა მეტწილად კონცეფციის დამტკიცებით გრძელდება, დამტკიცებული გდგ კი, მშენებლობაზე ნებართვის გაცემის საფუძველია.

არ გვახსენდება შემთხვევა, როცა გეგმარებითი დავალებით გაცემული კვლევების გაცნობის შემდეგ მერიამ ნებართვის გაცემაზე უარი თქვა ან საკრებულომ გდგ არ დაამტკიცა.

ვწერდით პროექტებზეც, რომლის გეგმარებით დავალებებში სპეციალისტები წერდნენ რიგ პრობლემებსა და გამოწვევებზე, რომლებიც მშენებლობის შემდეგ შეიძლებოდა დღის წესრიგში დამდგარიყო, ეს პროექტები დაამტკიცეს.

ამჯერად  კახაბერში დაგეგმილი პროექტის გდგ შევისწავლეთ. დოკუმენტი საკრებულომ უახლოეს მომავალში უნდა დაამტკიცოს.

გდგ-ში მოცემული ინფორმაციით, შვიდი შენობა 33-38 სართულიანი იქნება, საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა კი 4 სართულიანი. კომპლექსში განთავსდება ბინები, სასტუმრო ნომრები და სხვადასხვა დანიშნულების საზოგადოებრივი ობიექტი, ასევე მიწისქვეშა ავტოსადგომები. პროექტი ითვალისწინებს ასევე ღია ავტოსადგომების, სათანადო ინფრასტრუქტურის, შიდა გზების, დასასვენებელი ადგილებისა და გამწვანების მოწყობას.

სამშენებლო მიწის ნაკვეთები მდებარეობს ქალაქის ცენტრალური ნაწილის სამხრეთით, ესაზღვრება კახაბრის და ნანეიშვილის ქუჩებს. დღეისათვის აქ განთავსებულია საწარმოო ობიექტი, ხოლო ორი მიწის ნაკვეთი თავისუფალია და მათზე შენობები არ არის. გეგმარებითი ერთეული და მიმდებარე ტერიტორიები უზრუნველყოფილია სათანადო ინფრასტრუქტურით.

კომპანია პროექტისთვის კ2 კოეფიციენტის გაზრდას ითხოვს, ამიტომაც იყო საჭირო გდგ დოკუმენტის მომზადება. ასეთ შემთხვევაში კომპანიას მერიამ მაკომპენსირებელი ღონისძიებაც უნდა განუსაზღვროს.

გეგმარებით ერთეულის მიმდებარე ტერიტორიები ძირითადად განთავსებულია ინდივიდუალური სახლები და დამხმარე შენობა-ნაგებობები, ასევე რამდენიმე მომსახურებისა და მშენებარე ობიექტი.

კომპანია წერს, რომ აქ არსებული გარემო არ გამოირჩევა ღირებული არქიტექტურით:

„კაპიტალური ფონდის ძირითადი ნაწილი გასულ საუკუნეშია აშენებული. მიმდინარეობს კაპიტალური ფონდის განახლება, საგზაო და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია.“

  • სატრანსპორტო კვლევა

საპროექტო ნაკვეთებს სამხრეთ-დასავლეთიდან და სამხრეთით ესაზღვრება კახაბრის ქუჩა, ასევე ესაზღვრება ნანეიშვილის ქუჩა. ორივე ქუჩა საქალაქო სატრანსპორტო ქსელის ნაწილია.

გდგ-ში ვკითხულობთ, რომ დღევანდელი მოცემულობით საქართველოში ავტომანქანების რაოდენობის მატების ტენდენცია კვლავ გრძელდება. შესაბამისად, მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობის პირობებში აუცილებელია საპარკინგე სივრცის მოწყობა:

„წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა ავტომანქანების სიმრავლემ, საკვლევი ობიექტის მიმდებარე ქუჩებზე გამოიწვიოს ავტომანქანების ნაკადების მოძრაობის შეფერხება.“

ამ მოცემულობის გათვალისწინებით სპეციალისტი ასკვნის, რომ აუცილებელია საკვლევ ობიექტს გააჩნდეს ინდივიდუალური მიწისქვეშა ან მიწისზედა ავტოპარკინგი და იქვე მიუთითებს მთავრობის დადგენილების მოთხოვნებზე.

დადგენილების თანახმად, საკვლევ ობიექტს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 1503 ავტოსადგომი, ხოლო სასტუმრო და საზოგადოებრივი ფართობებს 211 ავტოსადგომი. სულ: 1714 ავტოსადგომი.

სპეციალისტი წერს, რომ პროექტი დადგენილებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.

ამ ყველაფერთან ერთად გდგ-ში ვკითხულობთ, რომ გეგმარებით ერთეულზე განთავსებული იქნება 2445 ბინა, 560 სასტუმრო ნომერი და საზოგადოებრივი დანიშნულების 14677 კვ.მეტრი ფართობი.

ის მიმოიხილავს ტრანსპორტის მოძრაობის სქემას და ასკვნის:

„კომპლექსის მშენებლობის განხორციელება არ მოახდენს უარყოფით ზეგავლენას არსებულ საერთო სარგებლობის სატრანსპორტო- საგზაო ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირებაზე.“

სოციოლოგიური კვლევა

როგორც გდგ-შია მითითებული, სოციოლოგიური კვლევის მიზანი იყო მოსახლეობის ინფორმირებულობის განსაზღვრა ახალ მშენებლობასთან დაკავშირებით. ასევე, მიმდებარედ მცხოვრებთა სოციალური მდგომარეობის განსაზღვრა ინვესტიციის ფონზე და ზეგავლენა სოციალურ ინფრასტრუქტურაზე.

დოკუმენტში წერია, რომ ამ ყველაფრის დასადგენად 38 პირი გამოჰკითხეს და ისინი ახალ სამშენებლო პროექტებს მეტწილად დადებითად აფასებენ.

 

შპს „MAQRO“ საქართველოში 2012 წელს დაფუძნებული კომპანიაა და მის ასივე პროცენტს ბიზნესმენი ემინ უჩარი ფლობს, მას ორმაგი მოქალაქეობა აქვს – როგორც თურქეთის, ასევე საქართველოს მოქალაქეა.

ემინ უჩარი საქართველოში ფლბს ასევე შპს „მაქრო ქონსთრაქშენს“, შპს „მაქრო ფუდსა“ და „მაქრო ტურიზმს“.

ემინ უჩარი საქართველოში მსხვილ ბიზნესს და ქონებას ფლობს. მან ბიზნესსაქმიანობა აზერბაიჯანში, ნახიჩევანის რეგიონში დაიწყო. ცნობილია მის კავშირებზე ამ რეგიონის მმართველთან ვასიფ თალიბოვთან.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: