მთავარი,სიახლეები

შეიძლება ქობულეთის შემოვლითი გზის 4-ზოლიანად გადაკეთება? – დეპარტამენტი კვლევას იწყებს

28.01.2024 • 11371
შეიძლება ქობულეთის შემოვლითი გზის 4-ზოლიანად გადაკეთება? – დეპარტამენტი კვლევას იწყებს

რამდენად აუცილებელია და შესაძლებელი ქობულეთის შემოვლითი გზის 4-ზოლიან ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალად გადაკეთება, ეს უნდა გამოიკვლიოს კომპანიამ, რომელთანაც ხელშეკრულება საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა 5 249 997 ლარზე გააფორმა.

ამ თანხაში შედის პროექტირებაც, ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიის კვლევის საფუძველზე დეპარტამენტი საჭიროდ ჩათვლის გზის მოდერნიზებას – ჩქაროსნულ მაგისტრალად გადაკეთებას.

ხორვატული კომპანიის ფილიალთან ხელშეკრულება დეპარტამენტმა 2024 წლის იანვარში გააფორმა. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია „სს ინსტიტუტი იგჰ, სააქციო საზოგადოება სამოქალაქო მშენებლობის კვლევებისა და განვითარების საკითხებში“ საქართველოში 2016 წელსაა რეგისტრირებული და ამ კომპანიის დირექტორი ორმაგი [სომხეთის და რუსეთის] მოქალაქე რობერტ პეტროსიანია.

ტექნიკური დავალების მიხედვით, „საქართველოს მთავრობა, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მეშვეობით საჭიროებს საკონსულტაციო მომსახურებას შემდეგი ღონისძიებების განსახორციელებლად:

  • ღონისძიება 1: ქობულეთის შემოვლითი გზის 4-ზოლიან ავტომაგისტრალად მოდერნიზების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევა; პროექტის განხორციელებადობის დადგენა.
  • ღონისძიება 2: ქობულეთის შემოვლითი გზის 4-ზოლიან ავტომაგისტრალად მოდერნიზების დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, რაც საშუალებას მისცემს დამკვეთს მშენებლობისათვის შეისყიდოს სამშენებლო სამუშაოების ხელშეკრულება.“

შენიშვნაში კი აღნიშნულია, რომ „დავალება განხორციელდება ორი განსხვავებულ, მაგრამ თანმიმდევრულ ფაზაში, რომელიც მოიცავს პირველ და მეორე ღონისძიებებს. ტექნიკური და ფინანსური წინადადებები მკაფიოდ უნდა ასახავდეს აღნიშნულ ეტაპებს/ფაზებს სამუშაოების მოცულობების აღწერილობის, მეთოდოლოგიის, პერსონალით დაკომპლექტებისა და ხარჯების ნაწილში.

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას მე-2 ღონისძიების გაგრძელებაზე ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგებისა და მიგნებების საფუძველზე.“

„ღონისძიება 1-ის მიგნებებში გამოკვეთილი რეკომენდაციების შედეგების საფუძველზე, გზების დეპარტამენტი იტოვებს უფლებას გააგრძელოს აღნიშნული დავალება. დეპარტამენტს ასევე აქვს უფლება შეაჩეროს ხელშეკრულება.“

ფასების ცხრილი [ლარში] / ხელშეკრულებიდან

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისთვის და შემდეგ დეტალური პროექტის მომზადებისთვის ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას ვადა 18 თვე [2025 წლის აგვისტომდე] აქვს.

ტენდერი დეპარტამენტმა 2023 წლის აპრილში გამოაცხადა 10,5 მილიონი ლარით.

ქობულეთის შემოვლითი გზის 4-ზოლიან ჩქაროსნულ მაგისტრალად გადაკეთების პროექტზე გამოცხადებული ტენდერის გამო კი დეპარტამენტს შესყიდვების სააგენტოს დავების საბჭოში რამდენჯერმე უჩივლეს.

დავების საბჭომ არ დააკმაყოფილა მომჩივანი კომპანიის ბოლო საჩივარი, რის შემდეგაც გზების დეპარტამენტს მიეცა შესაძლებლობა სატენდერო კომისიის მიერ გამარჯვებულად გამოვლენილ კომპანიასთან ხელშეკრულება გაეფორმებინა.

სატენდერო პროცედურებისა და დავების საბჭოში შეტანილი საჩივრების დეტალები ნახეთ ამ ბმულზე:

ქობულეთის შემოვლითი გზის 4-ზოლიანად გადაკეთება – დეპარტამენტს ახალი ტენდერის გამოც უჩივიან

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: