განათლება,მთავარი,სიახლეები

შეძლებულმა მოსწავლეებმა მათემატიკაში 65 ქულით აჯობეს ღარიბ მოსწავლეებს – PISA

05.12.2023 • 5716
შეძლებულმა მოსწავლეებმა მათემატიკაში 65 ქულით აჯობეს ღარიბ მოსწავლეებს – PISA

PISA 2022 წლის სოციალურ-ეკონომიკური ინდექსის თანახმად, 2015-2022 წლებში, საქართველოში სოციო-ეკონომიკურად შეძლებულმა მოსწავლეებმა [სოციო-ეკონომიკური სტატუსის მიხედვით ზედა 25%] მათემატიკაში 65 ქულით აჯობეს შეჭირვებულ მოსწავლეებს [ქვედა 25%].

ამავე დროს, საქართველოს ეკონომიკურად შეჭირვებული 15 წლის მოსწავლეების დაახლოებით 14%-მა მათემატიკაში უმაღლესი ქულები მიიღო და მაღალი მიღწევების მქონე მოსწავლეების ზედა 25%-ში მოხვდა.

„ეს მოსწავლეები შეიძლება ჩაითვალონ აკადემიურად მდგრადებად, რადგან მიუხედავად სოციოეკონომიკური სტატუსისა, საქართველოს სხვა მოსწავლეებთან შედარებით უმაღლეს შედეგებს მიაღწიეს“ – ნათქვამია კვლევაში.

OECD-ის [ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია] ქვეყნებში, ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსწავლეების მხოლოდ 10%-მა მიიღო მათემატიკაში უმაღლესი შეფასება და შეძლო მიღწევების ზედა 25%-ში მოხვედრა.

ამავე წყაროს მიხედვით, ქართველი მოსწავლეების ცხოვრებით კმაყოფილების განცდა გაუარესდა.

2022 წელს, ისევე როგორც 2018-ში, საქართველოში 15 წლის მოსწავლეების 13%-მა განაცხადა, რომ უკმაყოფილო იყო თავისი ცხოვრებით.

მათ თავიანთი ცხოვრებით კმაყოფილება 10 ბალიან სკალაზე შეაფასეს 0-დან 4-მდე ქულით.

საშუალოდ, OECD-ის ქვეყნებში, იმ მოსწავლეთა წილი, ვინც ცხოვრებით კმაყოფილი არ არის 2015 წლის 11%-დან გაიზარდა 16%-მდე (2018 წელი) და 2022 წელს კი, 18% შეადგინა.

PISA-ს შეფასების მიზანია დაადგინოს რამდენად შეიძინეს 15 წლის მოსწავლეებმა ის ცოდნა და უნარები, რომლებიც აუცილებელია თანამედროვე საზოგადოებაში სრულყოფილი მონაწილეობისთვის, განსაკუთრებით კითხვის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სფეროებში.

PISA-ს შეფასება 15 წლის მოსწავლეების მიერ ცოდნის რეპროდუცირების უნართან ერთად ზომავს, რამდენად კარგად შეუძლიათ მოსწავლეებს ნასწავლის გამოყენება უცნობ გარემოში, როგორც სკოლაში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.

_____________

ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: