მთავარი,სიახლეები

გადაუღე ფოტო აჭარის კულტურულ მემკვიდრეობას – სააგენტო ფოტოკონკურსს აცხადებს

05.12.2023 • 679
გადაუღე ფოტო აჭარის კულტურულ მემკვიდრეობას – სააგენტო ფოტოკონკურსს აცხადებს

აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო ფოტოკონკურსს აცხადებს.

სააგენტოს ცნობით, საკონკურსოდ წარმოდგენილი ფოტო უნდა ეხებოდეს აჭარის კულტურულ მემკვიდრეობას და შინაარსობრივად ასახავდეს შემდეგ საკითხებს [ერთიანად ან ცალ-ცალკე]:

  • კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს გეოგრაფიულ სივრცეში;
  • მატერიალურ ანდა არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობას, რომელთა კომბინაცია შინაარსობრივად ერთმანეთთან თანხვედრაში იქნება.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა უნდა გაგზავნოს არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 15 ორიგინალი ფოტოს ციფრული ვერსია JPG ფორმატით ელფოსტაზე: info@ajaraheritage.ge.

ფოტოსთან ერთად ასევე უნდა გაიგზავნოს შემდეგი ინფორმაცია: სახელი და გვარი; მისამართი; საკონტაქტო ინფორმაცია [ელფოსტა, ტელეფონი]; ძეგლის დასახელება, რომელსაც ეხება ფოტო, რაც ფოტოფაილის დასახელებაში უნდა აისახოს შემდეგნაირად: ავტორის გვარი, ძეგლის დასახელება.

სააგენტო ხაზს უსვამს, რომ კონკურსანტი ვალდებულია დაიცვას საავტორო უფლებები და კონკურსის ფარგლებში წარმოშობილ საავტორო უფლებათა დარღვევაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება თავად კონკურსანტს.

ფოტოკონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, გარდა იმ პირისა, რომელსაც წარმოექმნება ინტერესთა კონფლიქტი.

ფოტოს ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს მისი პოლიგრაფიული მიზნებით გამოყენების მოთხოვნებს და იყოს არანაკლებ 24 მეგაპიქსელი. არ მიიღება ფოტომანიპულაცია, პროგრამულად დამუშავებული ან ინტერნეტიდან აღებული ფოტოები.

ფოტო გადაღებული უნდა იყოს კონკურსის გამოცხადების შემდგომ პერიოდში.

სააგენტოს ცნობით, გამარჯვებული კონკურსანტების გამოვლენა მოხდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: გამომსახველობა, ორიგინალურობა, კრეატიულობა, კომპოზიცია.

გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან ფოტოტექნიკის ვაუჩერებით.

I ადგილი: 2000 ლარიანი ვაუჩერი, II ადგილი: 1500 ლარიანი ვაუჩერი და III ადგილი: 1000 ლარიანი ვაუჩერი.

ნამუშევრების მიღების ბოლო ვადაა 2024 წლის 15 მარტი

_____________

ფოტო: აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: