მთავარი,სიახლეები

განრიდებული 585 მოზარდიდან ყოველი მეხუთეს მშობელი ემიგრანტია – პროკურატურის კვლევა

03.12.2023 • 641
განრიდებული 585 მოზარდიდან ყოველი მეხუთეს მშობელი ემიგრანტია – პროკურატურის კვლევა

განრიდებული 585 მოზარდიდან ყოველი მეხუთეს მშობელი ემიგრანტია, ეს იმ კვლევაში ჩანს, რომელიც პროკურატურამ 2023 წელს გამოაქვეყნა და სადაც 2022 წელს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების შედეგებია გაანალიზებული.

პროკურატურის კვლევის მიხედვით 585 არასრულწლოვნიდან 124-ის [ანუ 21%-ის] ორივე, ან ერთ-ერთი მშობელი ემიგრაციაშია.

პროკურატურის მონაცემებით, მოზარდები კანონთან კონფლიქტში ყველაზე ხშირად ისევ ქურდობის გამო შედიან. 2022 წელს 14-დან 18 წლამდე ასაკის განრიდებული მოზარდების 70%-მა ქურდობა ჩაიდინა.

კვლევაში შეგვხდებათ ეს ჩანაწერიც: „საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები ხშირად სავაჭრო ობიექტებშია ჩადენილი და ყველაზე მეტად გავრცელებულია არასრულწლოვანთა მიერ ტანსაცმლის და ტკბილეულის ქურდობის შემთხვევები, თუმცა გვხდება ალკოჰოლიური სასმელის და სიგარეტის ფარულად დაუფლების შემთხვევები“.

თუმცა პროკურატურისვე მონაცემებით, განრიდებული არასრლუწლოვნების ოჯახების 54%-ის „შემოსავალი საკმარისია ყველა ძირითადი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად“.

კვლევის მიხედვით, 208 ოჯახის შემთხვევაში [36 %] – შემოსავალი საკმარისია პირველადი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, ხოლო 5%-ის შემთხვევაში „შემოსავალი არასაკმარისია“.

ამ კვლევის თანახმად, განრიდებული არასრუწლოვნების ოჯახების 5%-ის შემთხვევაშია საკმარისი შემოსავალი „დამატებითი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.“

  • 2022 წელს ბრალდებულ და განრიდებულ არასრულწლოვანთა რაოდენობა 927-მდე გაიზარდა [2021 წელს იყო 610], მათ შორის 585 არასრულწლოვანი [63%] განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართეს, 342 მოზარდის შემთხვევაში კი, სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო [122 შემთხვევაში გამოყენებულია არასაპატიმრო სასჯელი].
  • 2016 წლიდან განრიდება-მედიაციაში 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირების ჩართვაც არის შესაძლებელი. 2022 წელს ასეთი 590 შემთხვევა დაფიქსირებულა.

განრიდება სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული მექანიზმია, რომელიც დანაშაულის ჩამდენი არასრულწლოვნის [18-დან 21 წლამდე ასაკის პირის] მიერ პასუხისმგებლობის გაცნობიერებას ეფუძნება. განრიდება ეხება მძიმე კატეგორიის დანაშაულსაც. 

თვალშისაცემია კონკრეტული მიგნება: განრიდებული 585 არასრულწლოვნიდან მხოლოდ 21-მა [3.5%] ჩაიდინა ხელახლა დანაშაული.

კვლევის მიხედვით, განრიდებული მოზარდებდან 160 [27%] სკოლაში საერთოდ არ დადის. „საერთოდ არ იღებს განათლებას,“ – ვკითხულობთ პროკურატურის კვლევაში.

ამავე მონაცემებით, განრიდებული 585 მოზარდიდან 70 არასრულწლოვანი ალკოჰოლზეა დამოკიდებული, 25 – ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე, 6 – აზარტულ თამაშებზე, ხოლო 41 – კომპიუტერულ თამაშებზე.

განრიდებული მოზარდების უმრავლეობა [92%] ბიჭია, ასაკის მატებასთან ერთად კი, დანაშაულის ჩადენის მაჩვენებელიც იმატებს: მაგალითად, 2022 წლის მონაცემების მიხედვით, განრიდებული და ბრალდებული 927 მოზარდიდან 130 მოზარდი იყო 14 წლის, 221 – 15 წლის, 261 – 16 წლის, 315 – 17 წლის.

რაც შეეხება რეგიონულ გადანაწილებას: წინა წლების მსგავსად, კანონთან კონფლიქტში მყოფი მოზარდების მაღალი მაჩვენებელი ისევ თბილისსა [374 მოზარდი] და ბათუმშია [143 მოზარდი].

პროკურატურის კვლევიდან ჩანს, რომ განრიდებული და ბრალდებული მოზარდების 89%-ს ორივე მშობელი ჰყავს, თუმცა 49% ცხოვრობს ორივე მშობელთან. მოზარდების 19% დედასთანაა, 7% – მამასთან.

განრიდებული 585 მოზარდიდან 117 მოზარდის [20%] მშობლები განქორწინებული არიან.

ამ თემაზე:

„ლარიანი შოკოლადი 7 რატომ უნდა ღირდეს?“ – 14 წლის ბიჭი, რომელსაც კანონთან კონფლიქტი აქვს

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: