მთავარი,რეკლამა,სიახლეები

ბუკინგემის უნივერსიტეტის მიერ აღიარებული საბაკალავრო პროგრამები საქართველოში

05.04.2023 • 2654
ბუკინგემის უნივერსიტეტის მიერ აღიარებული საბაკალავრო პროგრამები საქართველოში

ბრიტანული უნივერსიტეტი საქართველოში გთავაზობთ ბუკინგემის უნივერსიტეტის მიერ აღიარებულ საბაკალავრო პროგრამებზე საქართველოში სწავლას.

  • ბიზნესი და მენეჯმენტის პროგრამა

საბაკალავრო პროგრამა შემუშავებულია ბუკინგემის უნივერსიტეტთან ერთად. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, ბუკინგემის უნივერსიტეტი სრულად აღიარებს ბრიტანული უნივერსიტეტის მიერ გაცემულ დიპლომსა და მინიჭებულ ხარისხს.

ბიზნესისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამას გამოარჩევს სამი უნიკალური მახასიათებელი:

დარგის ფართო სპექტრი: პროგრამა ამზადებს პროფესიონალს ეკონომიკის, აღრიცხვის, მარკეტინგის, მენეჯმენტისა და ფინანსების სფეროებში. ამგვარი საფუძვლიანი ცოდნა და არა ვიწრო სპეციალიზაცია უფრო მოთხოვნადია დასაქმების ბაზარზე.

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები: სასწავლო პროგრამაში დიდი ყურადღება ეთმობა პრაქტიკულ კომპონენტს – სტუდენტები იმუშავებენ ბიზნესის სამყაროში არსებულ რეალურ პრობელემებზე და სწავლის პარალალელურად ჩაერთვებიან კომპანიების საქმიანობაში.

სტარტაპების მხარდაჭერა: სასწავლო პროგრამაში გათვალისწინებულია სტუდენტების ინოვაციური იდეების სტარტაპებად ქცევა და მათი მხარდაჭერა.

  • პოლიტიკის მეცნიერების პროგრამა

საბაკალავრო პროგრამა შემუშავებულია ბუკინგემის უნივერსიტეტთან ერთად. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, ბუკინგემის უნივერსიტეტი სრულად აღიარებს ბრიტანული უნივერსიტეტის მიერ გაცემულ დიპლომსა და მინიჭებულ ხარისხს.

პოლიტიკის მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამას გამოარჩევს სამი უნიკალური მახასიათებელი:

დარგის ფართო სპექტრი: პროგრამა ამზადებს პროფესიონალს პოლიტიკის, შედარებითი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროებში. ამგვარი საფუძვლიანი ცოდნა და არა ვიწრო სპეციალიზაცია უფრო მოთხოვნადია დასაქმების ბაზარზე.

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები: სასწავლო პროგრამაში დიდი ყურადღება ეთმობა პრაქტიკულ კომპონენტს – სტუდენტები იმუშავებენ რეალურ სამყაროში არსებულ პრობლემებზე, ექნებათ სიმულაციური სესიები და სწავლის პარალელურად ჩაერთვებიან სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში.

სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა: სასწავლო პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტების ინოვაციური იდეების პროექტებად ქცევას და მათ მხარდაჭერას.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: