ნეტგაზეთი • RU

მოსამართლეები, რომლებსაც სამართალი არ უსწავლიათ მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში

„ბიზნესინჟინერი“, „ინფორმატიკა“ – მოსამართლისთვის უჩვეულო ამ და სხვა სპეციალობებს ფლობს ზოგიერთი მოსამართლე საქართველოში. მათ იურისტის განათლებაც აქვთ – იურისტის კვალიფიკაცია მოსამართლისთვის კანონით სავალდებულო მოთხოვნაა. თუმცა მაგისტრატურაზე ან დოქტორანტურაზე ის სპეციალობები აურჩევიათ, რომლებსაც სამართალთან და კანონთან შეხება არ აქვთ.

შალვა თადუმაძის სკანდალის“ შემდეგ [მას ოთხწლიანი უმაღლესი, იურიდიული განათლება ჰქონდა, გენერალური პროკურორი იყო და ახლა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეა], მხოლოდ ოთხწლიანი იურიდიული განათლებით სხვა ადამიანებიც ხდებიან აქტიურად მოსამართლეები.

მაგალითად, გიორგი ლობჟანიძე რამდენიმე დღის წინ გახდა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ასევე ოთხწლიანი უმაღლესი განათლებით.

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ კანონის მიხედვით, „მოსამართლედ შეიძლება დაინიშნოს (აირჩეს) საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე 30 წლის ასაკიდან, რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება არანაკლებ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხით/უმაღლესი განათლების დიპლომით, სპეციალობით მუშაობის სულ ცოტა 5 წლის გამოცდილება“.

„ბათუმელებმა“ გადახედა 26 საქალაქო და რაიონული სასამართლოს მოსამართლეების ბიოგრაფიებს, რაც სასამართლოების ოფიციალურ ინტერნეტგვერდებზეა გამოქვეყნებული. საუბარია მოსამართლეებზე, რომლებსაც  გავლილი აქვთ სხვა სპეციალობის მაგისტრატურა, მაგალითად, ბაკალავრიატში  სამართალი ისწავლეს 4 წელი და შემდეგ პროფესიად ინფორმატიკა ან ბიზნესის მართვა აირჩიეს.

ასეთი შემთხვევები აჩვენებს, რომ კონკრეტული მოსამართლეები მოსამართლეობას არ აპირებდნენ და რაც მთავარია: მოსამართლისთვის რეალურად საჭირო და ხანგრძლივი იურიდიული განათლების მიღებით ისინი არ დაკავებულან მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის ეტაპზე.

მაგალითად, ბიზნესინჟინერინგის მაგისტრის ხარისხი აქვს მიღებული 2012 წელს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნინო სახელაშვილს. 2010 წელს ნინო სახელაშვილს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის ბაკალავრიატი დაუმთავრებია.

იგი 2022 წლიდან განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეებს ბათუმში.

ნინო სახელაშვილი

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლევან ყოლბაიას დოქტორის აკადემიური ხარისხი აქვს ინფორმატიკაში. დოქტორანტურა მოსამართლეს თბილისის ტექნიკურ უნივერსიტეტში დაუმთავრებია 2015 წელს. მანამდე, 2000 წელს, ლევან ყოლბაიას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალში დაუმთავრებია „ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით.“

ლევან ყოლბაია 2021 წლიდან გაამწესეს მოსამართლედ ბათუმში.

მოსამართლე ლევან ყოლბაია

მოსამართლე დავით სვანაძეს, სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლეს, 1986 წელს მოსკოვის მილიციის უმაღლესი სკოლა დაუმთავრებია.

მოსამართლე დავით სვანაძე

არარატ ესოიანს კი, ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მოსამართლეს, 1989 წელს მოსკოვის ჰიდრომელიორაციული ინსტიტუტი დაუსრულებია „ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსის სპეციალობით“.

მოსკოვში უმაღლესი განათლების დასრულებიდან ზუსტად ერთ წელში, 1990 წელს, არარატს საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის მართვის ინსტიტუტიც დაუმთავრებია „სახალხო მართვის სპეციალობით.“

მოსამართლის ბიოგრაფიის მიხედვით, რაც ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს ოფიციალურ გვერდზეა გამოქვეყნებული, არარატ ესოიანს 2000 წელს დაუმთავრებია თბილისის ეკონომიკისა და პედაგოგიკის ინსტიტუტის იურიდიული ფაკულტეტი.

მოსამართლე არარატ ესოიანი

მოსამართლე ვლადიმერ ხუჭუაეკატერინე მაღრაძე – ფოთის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლეა ხობში 2022 წლიდან. მას 2012 წელს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესინჟინერინგის ფაკულტეტის მაგისტრატურა აქვს გავლილი, 2010 წელს კი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაუმთავრებია იურიდიული ფაკულტეტი.

მოსამართლე ეკატერინე მაღრაძე

ხაშურის რაიონულ სასამართლოში კი, მოსამართლე ირმა გოგალაძეს 2006 წელს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი დაუმთავრებია.

მოსამართლე ირმა გოგალაძე

ამ მოსამართლის ბიოგრაფიის მიხედვით, ის ამ ინსტიტუტში საერთაშორისო სამართალს სწავლობდა და „მინიჭებული აქვს დიპლომირებული სპეციალისტის აკადემიური ხარისხი და იურისტის კვალიფიკაცია“.

ამ მოსამართლის სხვა უმაღლესი განათლების შესახებ ბიოგრაფიაში ინფორმაცია არ იძებნება. ირმა გოგალაძე 2020 წელს გაამწესეს მოსამართლედ 3 წლის ვადით.

განახლება: სტატიის თავდაპირველ ვარიანტში იყო ინფორმაცია მოსამართლე ვლადიმერ ხუჭუას შესახებ. ის თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლეა და დამთავრებული აქვს თბილისის დამოუკიდებელ უნივერსიტეტში „იბერია“ იურიდიული ფაკულტეტი და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი, ბიზნესის  ორგანიზაციის და მართვის სპეციალობით.   

სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ მოსამართლე თავად დაგვიკავშირდა და გვაჩვენა დოკუმენტი – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 2020 წლის 6 აგვისტოს #MES 4 20 0000669763 დადასტურება, რომლითაც დგინდება, რომ ვლადიმერ ხუჭუას მიერ თბილისის დამოუკიდებელ უნივერსიტეტ „იბერია”-ში გავლილი 5-წლიანი უმაღლესი საგანმანათლებო პროგრამა „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად შეესაბამება მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს. 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი