ნეტგაზეთი • RU

უსახლკაროს სტატუსის მაძიებელთა განაცხადების მიღება დაიწყო – ბათუმის მერია

ბათუმის მერიის ინფორმაციით დღეს, 6 თებერვალს მერიის სერვისცენტრებში უსახლკაროს სტატუსის მაძიებელთა განაცხადების მიღება დაიწყო. რეგისტრაციისათვის საჭიროა განაცხადი, რომელსაც თან უნდა ერთოდეს:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.
  • შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სხვა) ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
  • ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელმაც შეიძლება დაადასტუროს უსახლკარო პირად რეგისტრაციისთვის მოთხოვნილი გარემოებების არსებობა ან/და განმცხადებლის მიერ მითითებული ინფორმაცია.
  • ოჯახის შემთხვევაში: ოჯახის წევრების პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლი.
  • ოჯახის წევრთა შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სხვა) ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

ოჯახი უფლებამოსილია მერიას წარუდგინოს ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელმაც შეიძლება დაადასტუროს უსახლკარო ოჯახად რეგისტრაციისთვის მოთხოვნილი გარემოებების არსებობა ან განმცხადებლის მიერ მითითებული ინფორმაცია.

განაცხადების მიღება 2023 წლის 30 აპრილს დასრულდება. მერიის განმარტებით განაცხადებს კომისია განიხილავს ბათუმის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირად ან ოჯახად რეგისტრაციის წესისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

ბათუმის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაციის წესი, რომელიც მოიცავს უსახლკარო პირად და უსახლკარო ოჯახად რეგისტრაციის კრიტერიუმებს, პროცედურასა და რეგისტრაციის შესახებ განაცხადის ფორმას ბათუმი საკრებულომ გასული წლის ბოლოს დაამტკიცა.

უსახლკაროთა რეგისტრაციის უკვე მომზადებული წესის მიხედვით ბათუმში უსახლკაროს სტატუსით შეიძლება დარეგისტრირდეს პირი ან ოჯახი, რომელიც უწყვეტად ბოლო ორი წლის განმავლობაში არის საქართველოს მოქალაქე და რეგისტრირებულია ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

კრიტერიუმებს დეტალურად გაეცანით აქ.
მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „აგენტების“ შესახებ.
მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში გააქრო კრიტიკული მედია.
ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.