ნეტგაზეთი • RU

როგორ აპირებს მთავრობა „ოცნების ქალაქის“ განაშენიანებას – საკრებულომ კონცეფცია დაამტკიცა

„ოცნების ქალაქის“ განაშენიანების კონცეფცია, რომელიც აჭარის მთავრობამ მოამზადა, 15 ჰექტარს მოიცავს. დოკუმენტი მეჯინისწყლის დასახლებაში, კერძოდ, ფრიდონ ხალვაშის ქუჩის #188-ში და მის მიმდებარედ არსებულ ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიას [140551კვ.მ], სამ კერძო მიწის ნაკვეთს და აჭარის მთავრობის საკუთრებაში არსებულ ერთ ნაკვეთს აერთიანებს.

კონცეფცია ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსისა და დამხმარე ინფრასტრუქტურის მოწყობის დეტალური გეგმის შემუშავებას გულისხმობს.

ოცნების ქალაქის ტერიტორია – ტერიტორიის განაშენიანების კონცეფცია ბათუმის საკრებულომ დაამტკიცა

კონცეფციის მიხედვით, ერთ-ერთი კვარტლის ბენეფიციარები „ოცნების ქალაქში“ თვითნებურად დასახლებულები არიან. მთავრობა განმარტავს, რომ მათგან უმრავლესობა ეკომიგრანტია, გდგ დოკუმენტის შემუშავება კი სწორედ მათ საცხოვრისით უზრუნველყოფას ემსახურება. კონცეფციის მიხედვით, „ოცნების ქალაქში“ ასეთი 1607 ოჯახია.

ამონარიდი კონცეფციიდან:

„კონცეფციის დამტკიცების მიზანია არსებული განაშენიანების მაცხოვრებელთა დაკმაყოფილება ტერიტორიის ერთ ნაწილში [1607 ოჯახი – ბინების გადაცემა საკუთრების დადგენილი ფორმით], აპრობირებული ნომენკლატურისა და სტანდარტების სოციალური საცხოვრისის მშენებლობისათვის მშენებლობის ხანგრძლივობა – 2023-2026.“

დარჩენილ ნაწილზე კი მთავრობა კერძო ინვესტიციის მოზიდვას გეგმავს. კონცეფციით დადგინდა და შემდგომში განაშენიანების დეტალური გეგმით [გდგ] უნდა დაზუსტდეს პირობები კერძო ინვესტორებისთვის – კომპლექსის დარჩენილი ნაწილის განვითარების მიზნით: „მშენებლობის ხანგრძლივობა – 2023-2030“.

ესკიზი

მთავრობის ინფორმაციით, სამხედრო ბაზის კაპიტალური ნაგებობების უმეტესობა მთლიანად ან ნაწილობრივ დაშლილია. დარჩენილია მხოლოდ ოთხი შენობა, რომელიც ტერიტორიის ათვისების შედეგად დემონტაჟს დაექვემდებარება.

არსებული განაშენიანების სამხრეთ-დასავლეთ კუთხეში ამჟამად, მიმდინარეობს მრავალბინიანი სოციალური საცხოვრებელი სახლების [3 ბლოკი] მშენებლობა, რომელშიც მთავრობამ ბინები უნდა გადასცეს ოჯახების ნაწილს, რომლებიც ბარაკული ტიპის სახლებში ცხოვრობენ.

საცხოვრებელი კომპლექსი „ოცნების ქალაქში“

კონცეფციის მიხედვით: გეგმარებით ტერიტორიაზე არ არის წარმოდგენილი საერთო სარგებლობის გამწვანებული ტერიტორიები და სივრცეები. ხალვაშის ქუჩის გასწვრივ ხეივანი კი დეგრადირებულია:

„არსებულ განაშენიანებას არ გააჩნია მკვეთრად გამოხატული ქუჩათა/გზათა ქსელი.“

გეგმარებით ერთეულში ასევე არ არის სოციალური ინფრასტრუქტურა, არ არის ადმინისტრაციული, ჯანდაცვის, კულტურის და სხვა ობიექტები.

დოკუმენტის მიხედვით, „ოცნების ქალაქის“ ტერიტორიაზე საჭიროა მაღალი ინტენსივობის საცხოვრისის განვითარება – კ-1/კ-2 პარამეტრების დადგენილი ზღვრული მაჩვენებლების გადამეტება, ცალკეულ შემთხვევებში კი, პარამეტრების განსხვავებული მაჩვენებლების დადგენა.

მცირე ნაწილში წარმოდგენილი იქნება ასევე საქმიანი ზონა, რომლის საჭიროებაც განაპირობა მრავალფუნქციური კომპლექსის დაგეგმვამ საცხოვრებელი ნაწილის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხეში, ხალვაშისა და ოპიზრების ქუჩების კვეთასთან.

დოკუმენტის თანახმად, დაგეგმილ პროექტებს ესაჭიროება კ 2 კოეფიციენტის გადამეტება განაშენიანებისთვის განკუთვნილ 11 მიწის ნაკვეთზე.

„ოცნების ქალაქი“ / ფოტომონტაჟი ამხანაგობა „მეგაპოლისის“ საკონკურსო დოკუმენტიდან

დოკუმენტის მიხედვით, მთლიანი გეგმარებითი ტერიტორია დაიყოფა საცხოვრებელი განაშენიანების და მისი დამხმარე ინფრასტრუქტურის შემცველ კვარტლებად – სამეზობლო ბლოკებად, რომელთა შემაკავშირებელ და ქალაქის დანარჩენ ნაწილებთან დამაკავშირებელ ფუნქციას შეასრულებს გამჭოლი კვარტალშორისი ქუჩები, სადაც საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისთვის მომზადებულია ორი ალტერნატიული გადაწყვეტა: ცალმხრივი და ორმხრივი მოძრაობებით.

კონცეფციის მიხედვით, „გამჭოლი კვარტალშორისი ქუჩები ჯვარედინ ბადეზეა დაგეგმარებული და დაახლოებით შუაზე კვეთს  ტერიტორიას. მათ პარალელურად, სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში დაგეგმარებულია შიდაკვარტალური გამჭოლი და პასიური მოძრაობის პარალელური ქუჩები.“

მთლიან გეგმარებით ტერიტორიაზე დაგეგმილია საცხოვრებელი ზონის [საგზაო მოძრაობის] რეჟიმის ამოქმედება, სიჩქარის მაქსიმალური შეზღუდვით – 20 კმ/სთ. ქუჩებზე ასევე გათვალისწინებულია ველობილიკის არსებობა.

კონცეფციის თანახმად, ტერიტორიის უკიდურეს დასავლეთ კვარტალს იკავებს მიმდინარე მშენებლობა, რომელიც განიხილება პირველ ეტაპად. მის მიმდებარედ კვარტლებში დაიგეგმა: საბავშვო ბაღი, სკოლა და სპორტ-კომპლექსი. სამივე ინფრასტრუქტურა საერთო სარგებლობისაა. ამასთან, ყველა საცხოვრებელ კვარტალში დაგეგმარებულია შიდაკვარტალური ინფრასტრუქტურა: საბავშვო მოედნები და სპორტ-მოედნები.

დოკუმენტის მიხედვით, განაშენიანების სიმაღლის ზრდის შეზღუდვის ერთ-ერთი ფაქტორი განპირობებულია აეროდრომის უსაფრთხოების რეჟიმით.

სკრინინგის განცხადებაზე თანდართული შპს ,,ბათუმის აეროპორტის” წერილის მიხედვით, დოკუმენტით გათვალისწინებული მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის დაბრკოლებების შემზღუდველი ზედაპირებით შემოფარგლული აეროდრომის რაიონში და დასაშვებია ისეთი შენობა-ნაგებობების და სხვა ობიექტების განთავსება, რომელთა მაქსიმალური სიმაღლის ნიშნული არ აღემატება საშუალო ზღვის დონიდან +56.38 მეტრს.

ამ საკითხთან დაკავშირებით გარემოს ეროვნული სააგენტო წერს: „საჭიროა, მაქსიმალურად იქნას გათვალისწინებული წერილში მითითებული საკითხი და მიღებულ იქნას შესაბამისი ზომები მაქსიმალური სიმაღლის ნიშნულის გადაჭარბების თავიდან აცილების
თაობაზე, როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის პერიოდში. მათ შორის, განხილულ იქნას აღნიშნული ნიშნულის შემცირების/ არასრული ათვისების საკითხი.“

კონცეფციის მიხედვით, არასამშენებლო ტერიტორიაზე უნდა მოეწყოს საერთო სარგებლობის ბულვარი, ხეივნი და სკვერი, დარგობრივი კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების პირობით.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „უცხოური გავლენის აგენტების“ შესახებ. მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში ფაქტობრივად გააქრო კრიტიკული მედია და სამოქალაქო სექტორი.

ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.