ბათუმი,მთავარი,მთიანი აჭარა,სიახლეები

გარემოს სააგენტო მეწყრის მონიტორინგის სისტემებს შეისყიდის – გამოყოფილია 1.2 მილიონი ლარი

14.08.2022 • 1728
გარემოს სააგენტო მეწყრის მონიტორინგის სისტემებს შეისყიდის – გამოყოფილია 1.2 მილიონი ლარი

გარემოს ეროვნული სააგენტო მეწყრის მონიტორინგის სისტემებს შეისყიდის, რომლებსაც ქვეყნის მასშტაბით 11 ადგილზე, მათ შორის აჭარაში, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონდიდში დაამონტაჟებენ.

მონიტორინგის ერთ-ერთი მიზანი – მეწყრის პროგნოზირება და ადრეული გაფრთხილებაა.

მეწყრის მონიტორინგის სისტემების სახელმწიფო შესყიდვაზე ტენდერი სააგენტომ 1 247 465 ლარით გამოაცხადა.

სააგენტოში „ბათუმელებს“ განუცხადეს, რომ აღნიშნული სისტემის შესყიდვა მწვანე კლიმატის ფონდის და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით განხორციელდება.

სატენდერო დოკუმენტაციას თან ახლავს მონიტორინგის სისტემების ტექნიკური მახასიათებლებიც. წინადადებების მიღება კი, 2022 წლის 8 სექტემბერს დაიწყება და ხუთ დღეში, 13 სექტემბერს დასრულდება.

„კონტრაქტორის მიერ მონტაჟისა და შესაბამისი ტრენინგების ჩატარების შემდეგ, მეწყერის მონიტორინგის სისტემების ფუნქციონირება უნდა უზრუნველყოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს (NEA) გეოლოგიის დეპარტამენტმა.

მონიტორინგის აღჭურვილობის მიწოდების და სამონტაჟო [ინსტალაციის] მომსახურების დასრულების მაქსიმალური ვადაა 150 დღე. ამავე ვადაში ნებადართულია ეტაპობრივი მიწოდება. პრეტენდენტმა უნდა წარმოდგინოს მიწოდების სავარაუდო პროგრამა, მიწოდების და მონტაჟის დღეების მითითებით (თითოეული კომპლექტისთვის), კალენდარული წესით. მიმწოდებელმა უნდა აცნობოს მყიდველს მიწოდება-მონტაჟამდე სულ ცოტა 2 კვირით ადრე.“ – აღნიშნულია სატენდერო განცხადებაში.

შესასყიდ კომპლექსს თან ახლავს მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის სისტემებიც, რომლებიც „უნდა დამონტაჟდეს შერჩეულ მეწყრულ სხეულებზე არსებულ ჭებში. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროისთვის შერჩეულია 11 ჭა, საბოლოო რაოდენობის/ლოკაცია შეფასება შესაძლოა მოხდეს უშუალოდ ინსტალაციამდე [ხელშეკრულების
გაფორმების ეტაპის შემდეგ]), რადგან ჭების არსებული მდგომარეობა არ არის ცნობილი.“ – აღნიშნულია ტენდერში.

მეწყერის მონიტორინგის საინსტალაციო ადგილები. წყარო: ტენდერი

სააგენტოს ინფორმაციით, მეწყრული მონიტორინგის კონცეფცია მიზნად ისახავს შემდეგი ძირითადი მიზნების შესრულებას:

 • „უზრუნველყოს მეწყერსაშიშ ზონებში მდებარე შერჩეული ინფრასტრუქტურის მონიტორინგი რეალურ დროში (მაგ. ტილტმეტრები);
 • უზრუნველყოს პიეზომეტრიული დონის რეალურ დროში მონიტორინგი არსებულ 11 ჭაში;
 • უზრუნველყოს გადაადგილების გაზომვები რეალური დროში კრიტიკულ ინფრასტრუქტურულ ადგილზე (მაგ. ტახომეტრის და ჭის მონიტორინგი);
 • უზრუნველყოფს პერიოდული გაზომვები RTK GNSS გაზომვების სისტემის გამოყენებით 10 მეწყერზე.
 • მიღებული მონაცემების საშუალებით უნდა მოხდეს რამდენიმე აპლიკაციისა და სოციალურ-ეკონომიკური სექტორის მოთხოვნების დაკმაყოფილება, კერძოდ:
  – მეწყრის ქცევითი ანალიზი,
  – მეწყრის საფრთხის რუკის შედგენა,
  – მეწყრის რიცხვითი მოდელირება,
  – მრავალმხრივი საფრთხის რისკისა და მოწყვლადობის შეფასება,
  – მეწყრის შესახებ კვლევები,
  – მეწყრის პროგნოზირება და ადრეული გაფრთხილება.

 

მთავარი ფოტო: „ბათუმელების“ არქივიდან

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: