ნეტგაზეთი • RU

ბათუმში 5 საბავშვო ბაღის რემონტისთვის 5 მილიონია გამოყოფილი – უცნობია, რა უნდა გაკეთდეს

ბათუმის ბიუჯეტიდან 5 მილიონამდე ლარია გამოყოფილი 5 საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაციისთვის. თუმცა საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველომ ტენდერი ისე გამოაცხადა,  დაკონკრეტებული არ არის თითოეული ბაღის შენობაზე რა სახის სამუშაოები უნდა ჩატარდეს. სატენდერო თანხა 4 998 031 ლარია.

ტენდერის მიხედვით, სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდება ბათუმის N13, 14, 22, 31 და 33 საბავშვო ბაღების შენობებში.

სატენდერო დოკუმენტაციას ახლავს დანართი, რომელშიც მოცემულია შესასრულებელი სამუშაოების მხოლოდ ზოგადი ჩამონათვალი და რაოდენობა.

ამასთან, ტენდერის პირობაში აღნიშნულია, რომ:

  • „მიმწოდებელს წერილობით გადაეცემა სამშენებლო ობიექტის კონკრეტული მისამართი, დეფექტური აქტი ან/და სქემატური ნახაზები ან/და წინასაპროექტო დოკუმენტაცია [ასეთის არსებობის შემთხვევაში] ან/და შენობის ავარიულობის შესახებ სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა;
  • მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით განსაზღვრულ ვადაში მოთხოვნის შესაბამისად წარმოადგინოს შესასრულებელ სამუშაოთა დეფექტური აქტი ან/და სქემატური ნახაზები ან/და საპროექტო დოკუმენტაცია;
  • შემსყიდველისგან საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით განსაზღვრულ ვადაში წარმოადგინოს საპროექტო დოკუმენტაცია, სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული სრული საპროექტო დოკუმენტაციის ექსპერტიზის დადებით დასკვნასთან ერთად;
  • ამასთან, საპროექტო ხარჯები და გაწეული სამშენებლო სამუშაოები ანაზღაურდება სრული საპროექტო დოკუმენტაციისა და შესაბამისი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში“.

ტენდერში – „ქ. ბათუმში, საბავშვო ბაღების შენობების კეთილმოწყობა [დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია]“ – წინადადებების მიღება 26 აგვისტოს დაიწყება და 31 აგვისტოს დასრულდება.

სამუშაოები ტენდერში გამარჯვებულმა უნდა შეასრულოს „ეტაპობრივად, მერიის სამმართველოს წერილობითი დავალების შესაბამისად, ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 2023 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით.“

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com