ნეტგაზეთი • RU

„სამსახურში კომპიუტერული თამაშებით სარგებლობა“ – კიდევ რისთვის დასჯიან პროკურორებს

გენპროკურორმა ირაკლი შოთაძემ ბრძანება გამოსცა, რაც საქართველოს პროკურატურის თანამშრომელთა დისციპლინური გადაცდომების კონკრეტულ კატეგორიებს ადგენს. გადაცდომები 16 მაისიდან უნდა შეფასდეს, მსუბუქია, საშუალო თუ მძიმე.

ბრძანების მიხედვით, მსუბუქ გადაცდომად ჩაითვლება პროკურატურის თანამშრომლის მიერ მასზე კანონით დაკისრებული მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულება. მსუბუქ ან საშუალო გადაცდომად კი, სამსახურებრივი დისციპლინის დარღვევა, მათ შორის, მაგალითად, „სამსახურში კომპიუტერული თამაშებით სარგებლობა ან/და ინტერნეტის რესურსების არასამსახურებრივი დანიშნულებით გამოყენება“, ან „გარეგნულ იერ-სახესა და ჩაცმულობასთან დაკავშირებული სპეციალური წესების არასაპატიო მიზეზით დარღვევა“.

ამავე კატეგორიაშია პროკურატურის თანამშრომლის მიერ პროკურატურის შინაგანაწესით დადგენილი სამუშაო დროის დასაწყისისა და დასასრულის, ასევე შესვენების დროის არასაპატიო მიზეზით დარღვევა, პროკურატურის თანამშრომლის მიერ სამსახურში გამოუცხადებლობის შეტყობინების წესის დარღვევა ან კიდევ: „ნებისმიერი პირისათვის ისეთი სამართლებრივი კონსულტაციის ან იურიდიული დახმარების გაწევა, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონმდებლობის მოთხოვნებს ან/და პროკურატურის ინტერესებს“.

ირაკლი შოთაძის მიერ გამოცემული ბრძანების მიხედვით, მძიმე გადაცდომად ჩაითვლება „პროკურატურის თანამშრომლის მიერ შეუფერებელი საქციელის ჩადენა. ამ კატეგორიაში დიდი ჩამონათვალია და გვხდება, მაგალითად:

  • „პროკურატურის თანამშრომლის მიერ სხვა თანამშრომლის საქმიანობაში ჩარევა, საქმის შედეგზე პირადი ან/და სხვა მოტივით ზეგავლენის მოხდენის მიზნით“.
  • „პროკურატურის თანამშრომლის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენება პირადი სარგებლისთვის, მათ შორის, ფინანსური და სხვა კანონიერი ვალდებულებებისთვის თავის არიდება“.
  • „პროკურატურის თანამშრომლის მიერ უფლებამოსილების განხორციელება პირადი ინტერესის ან/და პოლიტიკური შეხედულების  საფუძველზე“.
  • „პროკურატურის თანამშრომლის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენება ნებისმიერ პირზე უკანონო ზემოქმედებისთვის“.
  • „პროკურატურის თანამშრომლის მიერ მისი ან პროკურატურის სხვა თანამშრომლის წარმოებაში არსებულ სისხლის სამართლის საქმეზე საჯარო სივრცეში კომენტარის გაკეთება, რომელიც ზიანს აყენებს გამოძიების ინტერესებს“.

გენპროკურორის ახალი ბრძანება 16 მაისიდან ამოქმედდა.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი