ნეტგაზეთი • RU

რა შენიშვნა მისცეს აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს ოცნების ქალაქის კონკურსზე

შესყიდვების სააგენტოს დავების საბჭომ სრულად დააკმაყოფილა ამხანაგობა „მეგაპოლისის“ საჩივარი და აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საკონკურსო კომისიას დაავალა გააუქმოს მის მიერ ადრე მიღებული გადაწყვეტილება და კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტების დოკუმენტების შერჩევა-შეფასება განახორციელოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა სრული დაცვით.

საჩივარი „ოცნების ქალაქის“ ტერიტორიის დეტალური გეგმის შემუშავებაზე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსს ეხებოდა.

შესყიდვების პორტალის მიხედვით, კონკურსში მონაწილეობდნენ:

  • ამხანაგობა „მეგაპოლისი“
  • ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა – შპს „თბილქალაქპროექტი“,შპს „ჯდ სტუდიო“, შპს „არქ ქრიატიონი“ და ააიპ „სითი ინსტიტუტი საქართველო“
  • ამხანაგობა „ინჟარქიტექტი“
  • შპს „ნიუ სითი დეველოფმენთი“

საკონკურსო კომისიამ ამხანაგობა „მეგაპოლისს“ ამ კონკურსში დისკვალიფიკაცია მისცა.

„ჩვენს შემთხვევაში ადმინისტრაციულმა ორგანომ გადაწყვეტილება დააფუძნა ისეთ გარემოებებზე, რომლებიც არ ყოფილა დეტალური შესწავლის საგანი, საკითხს ნაჩქარევად მისცა მცდარი და მიკერძოებული სამართლებრივი შეფასება და მიიღო არსებითად უკანონო გადაწყვეტილება ამხანაგობა „მეგაპოლისის“ დისკვალიფიკაციაზე. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ სატენდერო კომისიას, როგორც ადმინისტრაციულ ორგანოს, არ განუხორციელებია საქმის გადაწყვეტისთვის მნიშვნელობის მქონე ყველა გარემოების გამოკვლევა, რითაც დაარღვია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 96-ე მუხლი“, – აღნიშნული იყო „მეგაპოლისის“ საჩივარში.

საჩივარში ასევე აღნიშნული იყო, რომ საკონკურსო კომისიამ კონკურსში მონაწილე სხვა პრეტენდენტთან მიმართებაშიც დაარღვია კანონმდებლობა, მოთხოვა რა მათ გარკვეული დოკუმენტაციის დაზუსტება.

დავების საბჭო „მეგაპოლისს“ ამ ნაწილშიც დაეთანხმა: „საბჭო მიიჩნევს, რომ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საკონკურსო კომისიის 2021 წლის 07 ივნისის სხდომის №2 ოქმით მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის ფარგლებშიც საკონკურსო კომისიამ ამხანაგობა შპს „ქალაქპროექტი“, შპს „ჯდ სტუდიო“, შპს „არქ ქრიატიონ“ და ააიპ „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ მოსთხოვა გარკვეული ტექნიკური დოკუმენტაციის დაზუსტება, წინააღმდეგობაში მოდის სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობასთან“.

„აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ სადავო საკითხთან დაკავშირებით წარმოდგენილი ინფორმაციის საპირისპიროდ შემსყიდველ ორგანიზაციას – აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს არანაირი სახის მტკიცებულება [დოკუმენტი, მონაცემი და სხვ.] არ წარმოუდგენია, მაშინ, როდესაც საწინააღმდეგო პოზიცია დასტურდება შესაბამისი მტკიცებულებით“, – აღნიშნულია დავების საბჭოს 2021 წლის 24 ივნისის გადაწყვეტილებაში. აქვე მითითებულია, რომ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი დავის განხილვის დროს სხდომაზე არ გამოცხადდა.

დავების საბჭომ გადაწყვიტა:

„ამხანაგობა „მეგაპოლისის“ საჩივარი სრულად დაკმაყოფილდეს.
დაევალოს აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საკონკურსო კომისიას 2021 წლის 07 ივნისის სხდომის №2 ოქმით მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმება და ამხანაგობა „მეგაპოლისის“ და ამხანაგობა შპს „ქალაქპროექტი“, შპს „ჯდ სტუდიო“, შპს „არქ ქრიატიონ“ და ააიპ „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ ტექნიკური დოკუმენტაციის შერჩევა-შეფასება განახორციელოს წინამდებარე გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილის გათვალისწინებით და სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის მოთხოვნათა სრული დაცვით.
აღნიშნული გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში, გადაწყვეტილების ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში“.

„ოცნების ქალაქი“ / ფოტომონტაჟი ამხანაგობა „მეგაპოლისის“ საკონკურსო დოკუმენტიდან

„ოცნების ქალაქი“ / არსებული სიტუაცია / ფოტო ამხანაგობა „მეგაპოლისის“ საკონკურსო დოკუმენტიდან

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ კონკურსი 2021 წლის 29 აპრილს გამოაცხადა, სავარაუდო ღირებულებით – 844 ათასი ლარი.

კონკურსის პირობის მიხედვით, „ოცნების ქალაქის“ ტერიტორიაზე უნდა დაგეგმარდეს საცხოვრებელი კორპუსები; ასევე საჯარო სკოლა, საბავშვო ბაღი, სარეკრეაციო ზონა და სხვა.

ამავე თემაზე ვრცლად:

როგორი იქნება „ოცნების ქალაქი“ – საჩივარი სამინისტროს წინააღმდეგ დავების საბჭოში

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com