მთავარი,სიახლეები

ვინ ვერ ისარგებლებს უქმე დღეებით 4-11 მაისს – ახალი დადგენილება

18.04.2021 • 154927
ვინ ვერ ისარგებლებს უქმე დღეებით 4-11 მაისს – ახალი დადგენილება

საჯარო დაწესებულებები თავად განსაზღვრავენ მათ დაქვემდებარებაში მყოფ იმ სამსახურებსა თუ მოსამსახურეებს, რომელთა მიმართაც არ გავრცელდება „უქმე დღეების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის №175 დადგენილება, „თუ მათი ფუნქციების შესრულება ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის მართვისთვის, სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელებისა და საზოგადოების ნორმალური ფუნქციონირებისთვის წარმოადგენს გადაუდებელ აუცილებლობას“ – აღნიშნულია მთავრობის 16 აპრილის დადგენილებაში.

მთავრობის N175 დადგენილებით, 2021 წლის 4 მაისიდან 8 მაისის ჩათვლით დღეები და 10-11 მაისი უქმე დღეებად განისაზღვრა. ეს დადგენილებაც მთავრობამ 16 აპრილს მიიღო, თუმცა, 4-11 მაისი უქმე დღეებად რომ გამოცხადდებოდა, ამის შესახებ უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოზე 9 აპრილს გაჟღერდა.

ამასთან, მთავრობის გადაწყვეტილებით, ჯანდაცვის, ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებმა, ოპერაციულ შტაბთან შეთანხმებით, ერთობლივი ბრძანებით უნდა განსაზღვრონ ის მეწარმე სუბიექტები ან/და საქმიანობები, რომლებზეც არ გავრცელდება „უქმე დღეების განსაზღვრის შესახებ“ დადგენილება და „რომელთა უწყვეტი ფუნქციონირება მნიშვნელოვანია ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის მართვისთვის, სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელებისა და საზოგადოების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის“.

„უქმე დღეების განსაზღვრის შესახებ“ დადგენილება არ ვრცელდება ასევე „ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ პირებსა (გარდა იმ ანგარიშვალდებული საწარმოსი, რომელიც სხვა ნიშნით არ წარმოადგენს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ პირს) და მათ მიერ/მათ წინაშე შესასრულებელ ფინანსურ ვალდებულებებზე.“.

„უქმე დღეების განსაზღვრის შესახებ“ 2021 წლის 16 აპრილის №175 დადგენილება არ გავრცელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაზე და სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობაზე.


მთავრობამ 2021 წლის 3 იანვრიდან 6 იანვრის ჩათვლით და 8 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით დღეებიც უქმე დღეებად გამოაცხადა. მაშინ საქართველოს ჯანდაცვის, ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრებმა ერთობლივი ბრძანებით ის მეწარმე სუბიექტები და საქმიანობები განსაზღვრეს, რომლებზეც არ გავრცელდებოდა 3-15 იანვრის უქმე დღეებად გამოცხადების შესახებ მთავრობის დადგენილება.

ამ თემაზე ვრცლად:

რა იკრძალება და რა არის დაშვებული 24 დეკემბრიდან 2 იანვრამდე | მთავრობის გადაწყვეტილება

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: