ნეტგაზეთი • RU

თუ ფული უნდათ, ირინა ქრთამს არავის გადაუხდის – ექსპროპრიაცია კომპენსაციის გარეშე

ავტორი: კახაბერ როდინაძე, ადვოკატი

(იქნებ ქალაქ ბათუმის მერია  ფიქრობს, ან გვატყუებს, რომ საქართველოს ნოტარიუსის მიერ გაცემულ დოკუმენტსაც აპოსტილით დამოწმება ან ლეგალიზება სჭირდება?)

2010 წელს, საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებულების და ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2010 წლის 2 თებერვლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, საავტომობილო გზის გაგრძელების მშენებლობის მიზნით ექსპროპრიაციას დაექვემდებარა ქალაქ ბათუმის ადლიის დასახლებაში მცხოვრები 38 ოჯახის, მათ შორის ნიკოლაი (ნიკოლოზ) პრიჟელუცკის (პრიჟელუდსკის) უძრავი ქონება. ექსპროპრიაცის უფლება მიენიჭა ქალაქ ბათუმის მერიას.

რატომ ჩატარდა ექსპროპრიაცია?

მოსახლეობა არ თმობდა თავისი საკარმიდამოს. ამიტომ ქალაქ ბათუმის მერიამ მიმართა სასამართლოს და მხოლოდ ძალადობის გზით იქნა გაყვანილი გზა. ძალადობა გრძელდება დღესაც.

საქართველოში ტერორის და დიქტატურის არსებობას აღიარებს თვით საქართველოს ხელისუფლება, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო (სანდრო გირგვლიანის საქმე; ვაზაგაშვილის და შანავას საქმე). მართალია, ზემდგომი ორგანოების მხრიდან შეწყდა ტერორი, მაგრამ ადგილზე ბათუმის მერიის მიერ ტერორი გრძელდებოდა და დღესაც გრძელდება.

ქალაქ ბათუმის მერია უკანონოდ და უსამართლოდ მოექცა რიგ მოქალაქეებს, რომელთა ქონება დაექვემდებარა ექსპროპრიაციას. ადამიანებს მათი კუთვნილი ქონება რომ მიეღოთ, ჯოჯოხეთური ტანჯვა უნდა გამოევლოთ. მაგალითად, ექსპროპრიირებული ქონების მესაკუთრე ალა კორობკინა, ექსპროპრიაციის დაწყებიდან 6 თვეში ტანჯვა-წამებით გარდაიცვალა, ვერ გაუძლო რა ქალაქ ბათუმის მერიის ჩინოვნიკების მიერ აბუჩად აგდებას და მუდმივად ნერვულ სტრესში ყოფნას.

მიუხედავად იმისა, რომ ექსპროპრიაციის დაწყებიდან გასულია 10 წელი, ქალაქ ბათუმის მერია დღესაც უბედურ დღეში აყენებს ერთ-ერთი სხვა ექსპროპრიირებული ქონების მესაკუთრის მემკვიდრეს, ირინა პრიჟელუდსკაიას. ირინა პრიჟელუდსკაიას მამას ნიკოლაი (ნიკოლოზ) პრიჟელუცკის (პრიჟელუდსკის) დასახლება ადლიაში გააჩნდა უძრავი ქონება 401.00 კვ.მ. და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა საერთო ფართობით 140.92 კვ.მ. და მრავალწლიანი ნარგავები. ქონება დაექვემდებარა ექსპროპრიაციას (ჩამორთმევას).

ქალაქ ბათუმის მერია ყოველგვარ ხერხს მიმართავს, რათა უარი ათქმევინოს ირინა პრიჟელუდსკაიას საკომპენსაციო ქონების მიღებაზე. ქალაქ ბათუმის მერიას ირინა პრიჟელუდსკაია გასაოცარი სიჯიუტით მიჰყავს ნერვულ სტრესამდე.

ირინა პრიჟელუდსკაიას ქალაქ ბათუმის მერია დღემდე აწამებს, ითხოვს რა მისგან დოკუმენტებს, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული კანონით, ანუ, ბათუმის მერია არღვევს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 81-ე მუხლის პირველ ნაწილს („კანონით გაუთვალისწინებელი მოთხოვნების დაწესების დაუშვებლობა“), რომლითაც აკრძალულია იმ დოკუმენტების მოთხოვნა, რაც კანონით არ არის გათვალისწინებული.

ქალაქ ბათუმის მერიამ მინსკის 1993 წლის „კონვენციის სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარებისა და სამართლებრივი ურთიერთობის შესახებ“ მე-13 მუხლის (რომელზეც საქართველო მიერთებულია საქართველოს პარლამენტის  1996 წლის 24 იანვარის დადგენილებით) საწინააღმდეგოდ, უკანონოდ მოითხოვა ირინა პრიჟელუდსკაისგან რუსეთის ფედერაციაში მიღებული დოკუმენტების აპოსტილით დამოწმება ან ლეგალიზაცია.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავის ვებგვერდზე https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=30 განმარტავს, რომ რუსეთის ფედერაციაში გაცემულ დოკუმენტებს დამოწმება (ლეგალიზაცია, აპოსტილი) არ ესაჭიროება.

ირინა პრიჟელუდსკაიაზე რუსეთის ფედერაციის ნოტარიუსის მიერ გაცემული სამკვიდრო მოწმობის მოთხოვნის შემდეგ, ბათუმის მერიის მოთხოვნები დღითი დღე იზრდებოდა.

ჯერ, კანონის დარღვევით, ქალაქ ბათუმის მერიამ მოითხოვა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე უფლებამოსილი პირების მიერ მათი კომპეტენციის ფარგლებში დამზადებული/დამოწმებული ოფიციალური დოკუმენტების, მათ შორის, რუსეთის ფედერაციის ნოტარიუსის მიერ გაცემული სამკვიდრო მოწმობის აპოსტილით დამოწმება ან ლეგალიზაცია.

არგუმენტზე, რომ რუსეთის ფედერაციის ნოტარიუსი უარს ამბობდა სამკვიდრო მოწმობის აპოსტილით დამოწმებას ან ლეგალიზაციას იმ მოტივით, რომ კანონის შესაბამისად ეს არ იყო საჭირო,  ქალაქ ბათუმის მერია ჯიუტად იმეორებდა:

– „ვითხოვთ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე უფლებამოსილი პირების მიერ მათი კომპეტენციის ფარგლებში დამზადებული/დამოწმებული ოფიციალური დოკუმენტების, მათ შორის, რუსეთის ფედერაციის ნოტარიუსის მიერ გაცემული სამკვიდრო მოწმობის აპოსტილით დამოწმებას ან ლეგალიზაციას“.

სპეციალური აღნიშვნის ღირსია, რომ ქალაქ ბათუმის მერიისგან განსხვავებით, საქართველოს ნოტარიუსები არ ითხოვენ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე უფლებამოსილი პირების მიერ მათი კომპეტენციის ფარგლებში დამზადებული/დამოწმებული ოფიციალური დოკუმენტების, მათ შორის, რუსეთის ფედერაციის ნოტარიუსის მიერ გაცემული სამკვიდრო მოწმობის აპოსტილით დამოწმებას ან ლეგალიზაციას.

მეტიც, ქალაქ ბათუმის მერიამ ირინა პრიჟელუდსკაიას მოსთხოვა საქართველოს ნოტარიუსის მიერ გაცემული სამკვიდრო მოწმობის წარდგენა.

არგუმენტზე, რომ საქართველოს ნოტარიუსი ვერ გასცემს სამკვიდრო მოწმობას რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ნიკოლაი (ნიკოლოზ) პრიჟელუდსკის ქონებაზე, ვინაიდან რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის ნიკოლაი (ნიკოლოზ) პრიჟელუდსკის უძრავი ქონება ფიზიკურად აღარ არსებობს, ექსპროპრიირებულია ქალაქ ბათუმის მერიის მიერ, ქალაქ ბათუმის მერია, ექსპროპრიატორი, ჯიუტად იმეორებდა:

– „ვითხოვთ საქართველოს ნოტარიუსის მიერ გაცემულ სამკვიდრო მოწმობას“.

ანუ, ქალაქ ბათუმის მერია, ექსპროპრიატორი, ჯიუტად ითხოვდა იმ დოკუმენტს, რომლის წარდგენა, როგორც ქალაქ ბათუმის მერია ვარაუდობდა, ირინა პრიჟელუდსკაიას პრინციპში ვერ შესძლებოდა.

როგორც ქალაქ ბათუმის მერია ვარაუდობდა, რადგან ირინა პრიჟელუდსკაია ვერ წარადგენდა საქართველოს ნოტარიუსის მიერ გაცემულ სამკვიდრო მოწმობას, ამიტომ მას, ქალაქ ბათუმის მერიას, შეეძლო აღარ შეესრულებინა საქართველოს კანონით „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ“ და ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2010 წლის 2 თებერვლის გადაწყვეტილებით დადგენილი ვალდებულება ექსპროპრიირებული ქონების მესაკუთრეზე კომპენსაციის გაცემის შესახებ.

მაგრამ შემდეგ მოხდა სასწაული, ირინა პრიჟელუდსკაიას ადვოკატებმა საჯარო რეესტრში, აგრეთვე სახელმწიფო არქივებში დოკუმენტებთან მუშაობის დროს დაადგინეს, რომ ნიკოლაი (ნიკოლოზ) პრიჟელუდსკი გარდაცვალების მომენტისათვის ითვლებოდა საქართველოს მოქალაქედ. ნიკოლაი (ნიკოლოზ) პრიჟელუდსკის 1995 წელს მიღებული ჰქონდა საქართველოს მოქალაქის  პირადობის მოწმობა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, ხოლო ნიკოლაი (ნიკოლოზ) პრიჟელუდსკის გარდაცვალების მომენტისათვის მისი  საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის დოკუმენტი არ არსებობს.

ვინაიდან ნიკოლაი (ნიკოლოზ) პრიჟელუდსკი გარდაცვალების მომენტისათვის იყო საქართველოს მოქალაქე, საქართველოს ნოტარიუსი ვალდებული იყო საქართველოს მოქალაქის ქონებაზე გაეცა სამკვიდრო მოწმობა.

საქართველოს ნოტარიუსმა საქართველოს მოქალაქის ნიკოლაი (ნიკოლოზ) პრიჟელუდსკის ქონებაზე გასცა სამკვიდრო მოწმობა.

ირინა პრიჟელუდსკაიამ ქალაქ ბათუმის მერიაში წარადგინა საქართველოს ნოტარიუსის მიერ გაცემული სამკვიდრო მოწმობა.

ანუ, ქალაქ ბათუმის მერიაში ირინა პრიჟელუდსკაიამ წარადგინა ყველა დოკუმენტი, მათ შორის საქართველოს ნოტარიუსის მიერ გაცემული კანონისმიერი სამკვიდრო მოწმობა.

იქნებ ბათუმის მერია  ფიქრობს, რომ საქართველოს ნოტარიუსის მიერ გაცემულ დოკუმენტსაც აპოსტილით დამოწმება ან ლეგალიზება სჭირდება?

ქალაქ ბათუმის მერია უკვე მხოლოდ ამ დოკუმენტის, საქართველოს ნოტარიუსის მიერ გაცემული სამკვიდრო მოწმობის, მიღებისას ვალდებულია გასცეს კომპენსაცია ირინა პრიჟელუდსკაიაზე, თუნდაც რომ რუსეთის ფედერაციის ნოტარიუსის მიერ გაცემული სამკვიდრო მოწმობა საერთოდ არ არსებობდეს.

მაგრამ ქალაქ ბათუმის მერია კვლავ ჯიუტობს და ირინა პრიჟელუდსკაიას არ აძლევს კომპენსაციას.

სპეციალური აღნიშვნის ღირსია, რომ ირინა პრიჟელუდსკაიას ადვოკატებმა სასამართლოში წარსადგენად მოითხოვეს დოკუმენტები/ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მერიისგან, ექსპროპრიაციას დაქვემდებარებული ქონების 38 მესაკუთრესთან დადებული საექსპროპრიაციო ქონების კომპენსაციის გაცემის შეთანხმებების შესახებ, აგრეთვე გაცემული კომპენსაციის სახის და ოდენობის თაობაზე.

ქალაქ ბათუმის მერიამ დოკუმენტების/ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა იმ  მიზეზით, რომ საქმის ყველა მასალა ამოღებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის მიერ.

ქალაქ ბათუმის მერიაში არსებობს საქმის მასალები არა ერთ, არამედ რამდენიმე ეგზემპლარად, იგზავნება მერიის სხვადასხვა სტრუქტურულ დანაყოფებში. ყველა მასალა ამოღებული იქნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის მიერ ქალაქ ბათუმის მერიის ერთი სტრუქტურული დანაყოფიდან. სხვა სტრუქტურულ დანაყოფში, თუ დანაყოფებში, საქმის მასალები არის. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურას არ სჭირდება საქმის მასალების ამოღება ყველა სტრუქტურული ერთეულიდან.

საინტერესოა, რატომ არავინ არ სთხოვს ქალაქ ბათუმის მერიას პასუხს სიცრუეზე, თუ  სიზარმაცეზე?

ქალაქ ბათუმის მერიას რატომ აქვს არჩეული მუშაობის ეს მეთოდი? რატომ არის ადამიანების წამება და აბუჩად აგდება ქალაქ ბათუმის მერიის მუშაობის სტილი? ქალაქ ბათუმის მერია რატომ არ ასრულებს კანონის მოთხოვნებს, ადამიანებს რატომ ხდის იძულებულებს თავიანთი  კანონით გარანტირებული უფლებების დასაცავად მიმართონ მაინცდამაინც სასამართლოს?

2020 წლის 27 იანვარს ირინა პრიჟელუდსკაიას ადვოკატებმა მიმართეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სარჩელით, საქართველოს კანონის „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ“ და ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2010 წლის 2 თებერვლის გადაწყვეტილების საფუძველზე მოითხოვეს ექსპროპრიაციას დაქვემდებარებული ქონების კომპენსაცია და ქონების ჩამორთმევით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

მიუხედავად ამისა, ქალაქ ბათუმის მერია 2020 წელსაც ჯიუტად ამბობს უარს კანონიერ მემკვიდრეზე გასცეს კომპენსაცია, რომელიც უნდა გაეცა ჯერ კიდევ 2010 წელს.

და ეს მაშინ, როცა სხვა 37 ოჯახზე, 38 ოჯახიდან, კომპენსაციები, საცხოვრებელი ფართების ჩათვლით, უკვე გაცემულია.

რა არის ეს, თუ არა დისკრიმინაცია?

ეს ის დისკრიმინაციაა, რომელიც აკრძალულია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მე-7 მუხლით.

ეს ის დისკრიმინაციაა, რის გამოც ირინა პრიჟელუდსკაიას უფლება აქვს  საჩივარი შეიტანოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.

და, ირინა პრიჟელუდსკაია, ალბათ, იძულებული გახდება, თავისი უფლება გამოიყენოს და  საჩივარი შეიტანოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, და საქმეს მოიგებს.

რატომ აიძულებს ქალაქ ბათუმის მერია ადამიანს საჩივარი შეიტანოს საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ (ირინა პრიჟელუდსკაია საქართველოს წინააღმდეგ) ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში?

რა მიზანი აქვს ქალაქ ბათუმის მერიას?

თუ ფული უნდათ, ირინა ქრთამს არავის გადაუხდის!

___

მთავარი ფოტო: 2011 წელი, ადლიაში, ზღვის სანაპიროზე ალა კორობკინას ორსართულიანი სახლის ბათუმის მერიის თანამშრომლები ანგრევენ

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
გაზეთი "ბათუმელები" გამოდის 2001 წლიდან.