მთავარი,სიახლეები

მერია კონტრაქტორებს პირგასამტეხლოსგან გაათავისუფლებს და ვალდებულებებს გადაუვადებს

30.04.2020 •
მერია კონტრაქტორებს პირგასამტეხლოსგან გაათავისუფლებს და ვალდებულებებს გადაუვადებს

COVID-19-ით  გამოწვეული ფორსმაჟორული გარემოების გამო  ბათუმის მერია კონტრაქტორ კომპანიებს, რომლებსაც საიჯარო ვალდებულებები აქვთ, პირგასამტეხლოსგან გაათავისუფლებს, შესაბამისი განკარგულების პროექტი დღეს, 30 აპრილს, ბათუმის საკრებულომ რიგგარეშე სხდომაზე უნდა განიხილოს.

განკარგულების პროექტის მიხედვით იმ პირებს, რომლებსაც მუნიციპალიტეტთან გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ნებისმიერი
ვალდებულების  შესრულების ვადა 2020 წლის 1-ლი მარტიდან უკვე დაუდგათ, ან მათ ვერ შეასრულეს ვალდებულებები [გარდა საპრივატიზებო/სარგებლობის საფასურის გადახდის ვალდებულებისა], უნდა მიმართონ მერიას პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების მოთხოვნით.

შესაბამისი აქტის საფუძველზე მათ მიეცემათ დამატებითი ვადა საპრივატიზებო ან სარგებლობის საფასურის გადასახდელად არაუგვიანეს 2020 წლის 20 დეკემბრამდე და გათავისუფლდებიან ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო დარიცხული ან დასარიცხი პირგასამტეხლოსგან.

დამატებითი ვადის ათვლა დაიწყება 2020 წლის 1-ლი ივლისიდან იმ პირების მიმართ, ვისაც ეს ვალდებულება წარმოეშობა 2020 წლის 1-ელ ივლისამდე, ხოლო იმ პირებს, ვისი ვალდებულების შესრულების ვადა დადგება 2020 წლის 1-ლი ივლისის შემდეგ, ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომის დღიდან.

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: