ბათუმი,მთავარი,სიახლეები

განათლებისა და ფინანსთა სამინისტროების დაფინანსება 19 მილიონით მცირდება – აჭარის საგანგებო ბიუჯეტი

28.04.2020 • 1909
განათლებისა და ფინანსთა სამინისტროების დაფინანსება 19 მილიონით მცირდება – აჭარის საგანგებო ბიუჯეტი

ახალი კორონავირუსის პანდემიის გამო ცვლილებები შედის აჭარის 2020 წლის ბიუჯეტში, რის გამოც, მთავრობის განმარტებით, ცალკეული გადასახდელების მოცულობა მცირდება 23 მილიონ 370 ათას 3 00 ლარით. თუმცა ეს თანხა სრულად მოხმარდება ბიუჯეტიდან სხვა ღონისძიებების დაფინანსებას.

ე.წ საგანგებო ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით დაფინანსება მცირდება შემდეგ დაწესებულებებში:

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის დაფინანსება მცირდება 90 ათასი ლარით. მთავრობის ინფორმაციით, ეს გამოთავისუფლებული სახსრებია.

მაგალითად, მცირდება არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფის დაფინანსება 80 ათასი ლარით [2,4 მილიონის ნაცვლად იქნება 2,32 მილიონი ლარი], ხოლო 10 ათასი ლარით შემცირდება საარჩევო სისტემის დახვეწისა და გაუმჯობესების ხარჯები.

250 ათასი ლარით შემცირდება აჭარის მთავრობის აპარატის ხარჯები. შესაბამისად, ნაცვლად 3 220 200 ლარისა იქნება 2 980 200 ლარი. აქედან: 50 ათასით შემცირდება ხელფასები [და იქნება ჯამში 1 778 200 ლარი], ხოლო 10 ათასი ლარით შემცირდება არაფინანსური აქტივები.

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს დაფინანსება შეუმცირდება 9 762 600 ლარით, რაც ასევე გამოთავისუფლებული სახსრებია.

მაგალითად, რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი 380 ათასის ნაცვლად დაფინანსდება 7,1 ათასი ლარით; მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა შემცირდება 100 ათასი ლარით; რეკრეაციული ადგილების მოვლა-შენახვა კი მცირდება 1,7 მილიონი ლარით.

მნიშვნელოვნად შემცირდება ტურიზმის პროგრამებიც. აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე 5,9 მილიონი ლარის ნაცვლად 684 ათასი ლარით დაფინანსდება. ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარების დაფინანსება კი  1,3 მილიონი ლარით შემცირდება.

აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსება მცირდება 9 454 700 ლარით (საიდანაც, კანონპროექტის მიხედვით, 9 მილიონი ლარი გამოთავისუფლებული სახსრებია, ხოლო 450 ათასი ლარი შეადგენს კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადატანას).

ამ სამინისტროს ხარჯები 43,8 მილიონი ლარითაა განსაზღვრული და ცვლილების შეტანის შემდეგ დარჩება 36,6 მილიონი. აქედან ხელფასებისთვის განკუთვნილი თანხა მცირდება 427 ათას 800 ლარით; არაფინანსური აქტივების ზრდა კი დაახლოებით 2 მილიონით.

3 მილიონი ლარით მცირდება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის გათვალისწინებული თანხა. აქედან მარტო 1,4 მილიონი ლარი, საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას მოაკლდება.

მცირდება აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების დაფინანსებაც 350 ათასი ლარით, ხოლო კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია – 2,8 მილიონი ლარით.

აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში 744 ათას 500 ლარი გამოთავისუფლდა, ხოლო სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2,9 მილიონი ლარი.

საგანგებო ბიუჯეტის პროექტი აჭარის უმაღლეს საბჭოშია გადაგზავნილი დასამტკიცებლად. ცვლილებებს  უმაღლესი საბჭოს კომიტეტებსა და ფრაქციებში დაჩქარებული წესით 29 აპრილის ჩათვლით განიხილავენ – ასეთი გადაწყვეტილება დღეს, 28 აპრილს, ბიუროს სხდომაზე მიიღეს.

პროექტის მიხედვით, აღნიშნული 23 370 300 ლარით, შემდეგი ღონისძიებები დაფინანსდება:

7,3 მილიონი ლარით დაფინანსდება აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის პროგრამა – „ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის ღონისძიებები“, საკარანტინო ზონების ორგანიზებისთვის.

აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს 8,8 მილიონი ლარი ახალი „რესპუბლიკურისთვის“, ხოლო 27 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის.

სხვადასხვა პროგრამებისთვის, მათ შორის ფერმერებისთვის მიწის უფასოდ დასახნავად, გამოიყენებს 2,4 მილიონ ლარს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

მთავრობის პროექტის მიხედვით, 2020 წლის ბიუჯეტში საერთო რესპუბლიკური მნიშვნელობის ასიგნება – 4 314 600 ლარით გაიზრდება.

მათ შორის:

  • 3,8 მილიონი ლარით – აჭარის სარეზერვო ფონდი [რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე განკარგავს] და ის 6,8 მილიონი იქნება;
  •  ვალუტის კურსის ცვლილების გამო, ჯამში 268 ათასი ლარით გაძვირდება – ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის დაბრუნება, გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები, კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციისათვის (KFW) მიღებული სესხის დაბრუნება.
  • 246,6 ათასი ლარით გაიზრდება პროგრამის – მდგრადი სოფლის მეურნეობა აჭარაში – დაფინანსება.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: