მთავარი,რეკლამა,სიახლეები

გამოცხადდა სოფლის განვითარების მესამე საგრანტო კონკურსი ხულოს მუნიციპალიტეტში

06.04.2020 •
გამოცხადდა სოფლის განვითარების მესამე საგრანტო კონკურსი ხულოს მუნიციპალიტეტში

ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სოფლის განვითარებისა და დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა ხულოს მუნიციპალიტეტში“ ფარგლებში ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში (CCRG) ხულოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფთან ერთად (ხულო LAG) აცხადებს სოფლის განვითარების მესამე საგრანტო კონკურსს ხულოს მუნიციპალიტეტში.

სოფლის განვითარების საგრანტო კონკურსის მიზანია ხულოში საცხოვრებელი და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება ხულოს 2018-2022 წლების ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტებისა და საკვანძო ამოცანების შესაბამისად. ასევე, ხელი შეუწყოს ხულოს მუნიციპალიტეტში covid-19-ის გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას, პოპულარიზაციასა და მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებას. ხულოს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიით ექვსი პრიორიტეტული მიმართულებაა განსაზღვრული:

[checklist]

  • ტურიზმი სოფლად;
  • სოფლის მეურნეობა;
  • კომუნალური და სოციალური ინფრასტრუქტურა;
  • კულტურა, ჯანდაცვა, განათლება, სპორტი და ახალგაზრდობა;
  • არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობები;
  • გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა;

[/checklist]

სოფლის განვითარების წინამდებარე საგრანტო კონკურსი ვრცელდება ხულოს მუნიციპალიტეტის მთლიან ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე. გრანტები გადაეცემა მხოლოდ იმ პროექტებს, რომლებიც ასახავენ ხულოს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიით განსაზღვრულ პრიორიტეტებს. პრიორიტეტი მიენიჭება პროექტებს, რომლებიც პასუხობენ ხულოს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის ამოცანებსა და სტრატეგიულ აქტივობებს (იხ. ხულოს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2018-2022, გვ. 5-6). გრანტი არ გაიცემა იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე, რომლებმაც ENPARD ხულო სოფლის განვითარების კონკურსის ფარგლებში უკვე მიიღეს დაფინანსება ან გამოვლინდნენ გამარჯვებულად. შეზღუდვა ვრცელდება გრანტის მიმღების ოჯახის წევრებზეც. გრანტები ხელმისაწვდომია საჯარო, სამოქალაქო და ბიზნესპროექტებისთვის.
კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა პირველ ეტაპზე უნდა წარმოადგინონ სრული პროექტის განაცხადის ფორმა 2020 წლის 6 აპრილიდან 4 მაისის 17:30 საათამდე. ამ ვადის გასვლის შემდეგ წარმოდგენილი განაცხადები არ განიხილება.

განაცხადების შევსება და გაგზავნა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონულად შემდეგ მისამართზე: info.enpard.khulo@caritas.cz

საგრანტო კონკურსის პირობების, კრიტერიუმებისა და დეტალების გასაცნობად იხილეთ თანდართული საგრანტო სახელმძღვანელო.

დამატებითი ინფორმაციისათვის, მსურველებს შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ ნომრებზე:

551 13 55 25; 557 68 62 49; 577 79 11 88; 574 52 13 13; 555 25 49 25

ან/და მოგვწეროთ info.enpard.khulo@caritas.cz


საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებული ყველა სახის ინფორმაცია, მათ შორის: საგრანტო კონკურსის სახელმძღვანელო, სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი განთავსდება ევროკავშირის ENPARD პროგრამის ოფიციალურ ვებგვერდზე: www.enpard.ge და ხულოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის ვებგვერდზე: khulolag.ge

პროექტს ახორციელებს ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში (CCRG) პარტნიორ ორგანიზაციებთან, PMC კვლევით ცენტრთან და ხორვატიის სოფლის განვითარების ქსელთან (HMRR) ერთად ვროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის, ENPARD II ფარგლებში.

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: