მთავარი,სიახლეები

ბათუმმა 1 მილიონზე მეტი ლარი დაკარგა პირსის უკანონოდ გამოყენების გამო – აუდიტი

11.11.2019 • 1309
ბათუმმა 1 მილიონზე მეტი ლარი დაკარგა პირსის უკანონოდ გამოყენების გამო – აუდიტი

ბათუმის ახალ ბულვარში მდებარე საზღვაო პირსის და მიწის ნაკვეთი ქალაქის მერიამ აუქციონზე გაიტანა, თუმცა, სახელმწიფო აუდიტის მიხედვით, მერიამ აუქციონზე გამარჯვებულთან ხელშეკრულება ვერ გააფორმა. მიზეზი აუდიტის მიხედვით იყო ის, რომ ბათუმის მერიამ ვერ უზრუნველყო ტერიტორიის უკანონოდ სარგებლობის აღკვეთა.

„ქონების უნებართვოდ გამოყენების აღსაკვეთად სამინისტროსა და მერიის შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების უმოქმედობის შედეგად, ბიუჯეტმა, საერთო ჯამში, არანაკლებ 1 221 625 ლარის შემოსავლების მიღების შესაძლებლობა დაკარგა, რაც შესაძლოა არამართლზომიერი ქმედების რისკებს შეიცავდეს“, – აცხადებს აუდიტი.

აუდიტის ანგარიშის მიხედვით:

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ხიმშიაშვილის ქუჩა N13-ის მოპირდაპირე, 271 კვ.მ მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 444 კვ.მ ნაგებობის − საზღვაო პირსის იჯარის უფლებით სარგებლობაში გადაცემისათვის გამოცხადებულ აუქციონში გაიმარჯვა შპს „სანტორინომ“. აუქციონის შედეგების შესაბამისად, 36 000 ლარის საწყისი საიჯარო ღირებულების ქონების წლიური საიჯარო გადასახადი 1 126 000 ლარით განისაზღვრა.

საქმეში არსებული მასალებისა და მოპოვებული აუდიტორული მტკიცებულების შესაბამისად ირკვევა, რომ ზემოთ აღნიშნული ნაგებობით [პირსით] უნებართოდ სარგებლობდა  შპს „ეიაიეს გრუპი“ და ამავე ტერიტორიაზე, ფიზიკური პირის მიერ ასევე უნებართვოდ განთავსებული იყო კვების ობიექტი.

ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე მერიამ ვერ უზრუნველყო ტერიტორიის უკანონოდ სარგებლობის აღკვეთა, რაც გახდა ხელშეკრულების გაფორმებაზე უარის თქმის საფუძველი.

„მერიამ 2018 წლის 6 აგვისტოს შპს „ეიაიეს გრუპისგან“, ხოლო 2018 წლის 8 ოქტომბერს ფიზიკური პირისგან მოითხოვა 2017 წლიდან თვითნებურად დაკავებული
ტერიტორიის გამოთავისუფლება და საიჯარო თანხების გადახდა, თუმცა აღნიშნულთან დაკავშირებული მოთხოვნები იურიდიულ პირს – ორი თვის დაგვიანებით, ხოლო ფიზიკურ პირს – რვა თვის დაგვიანებით, აუდიტის მიმდინარეობის პერიოდში ჩაბარდა. ამასთანავე, აღნიშნულ პერიოდში მუნიციპალტეტის ქონების უნებართვოდ გამოყენება გრძელდებოდა და აუდიტის მიმდინარეობის პერიოდისთვის, საიჯარო გადასახადის სახით მერიის მიერ დაკისრებული თანხებიც არ არის გადახდილი. შედეგად, ბიუჯეტმა არანაკლებ 1 126 000 ლარის შემოსავლების მიღების შესაძლებლობა დაკარგა“ – აღნიშნულია ანგარიშში.

აუდიტის რეკომენდაციით, ბათუმის მერიამ უნდა შეიმუშაოს და პრაქტიკაში დანერგოს შიდა კონტროლის სისტემა, რომელიც სათანადო მონიტორინგის საფუძველზე დროულად გამოავლენს ბათუმის მუნიციპალიტეტის ქონების თვითნებურად გამოყენების ფაქტებს და მოახდენს შესაბამის რეაგირებას.

„ამასთანავე, მერიამ გაატაროს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების მიმართ, რომლებსაც ევალებოდათ, ხიმშიაშვილის ქუჩა N13-ის მოპირდაპირედ, 271 კვ.მ მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული 444 კვ.მ ნაგებობის – საზღვაო პირსის უნებართვოდ გამოყენების დროული გამოვლენა და სათანადო რეაგირება,“ – აცხადებს აუდიტი.

აუდიტის ანგარიში 2019 წლის 8 ნოემბერს გამოაქვეყნა.

დღეს არსებული სიტუაციით – ბათუმში, ხიმშიაშვილის ქუჩა N13-ის მოპირდაპირედ არსებული ნაკვეთი და ნაგებობა [პირსი], ბათუმის მერიას, საჯარო რეესტრის ბოლო ამონაწერის მიხედვით, 5-წლიანი იჯარით აქვს გადაცემული ფიზიკურ პირზე, რომელთანაც ხელშეკრულება 2019 წლის 13 მაისსაა გაფორმებული.

მთავარი ფოტო: ვერტმფრენი ბათუმის პირსზე / 2018 წლის ივნისი / ფოტო: „ბათუმელების“ არქივიდან

ამ თემაზე:

რა ღირს ბათუმში ვერტმფრენით გასეირნება

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: