განცხადებები,რეკლამა,სიახლეები

შპს „შენი სახლის“ საჯარო მიმართვა ნასყიდობის ხელშეკრულების დამრღვევთათვის

21.06.2019 • 2999
შპს „შენი სახლის“ საჯარო მიმართვა ნასყიდობის ხელშეკრულების დამრღვევთათვის

ყველას, ვისაც ქ. ბათუმში, ლადო გუდიაშვილის 8 ნომერში მიმდინარე მშენებლობასთან დაკავშირებით შემოსატანი გაქვთ ბინის ნასყიდობის თანხა, გთხოვთ, ამ განცხადების გამოქვეყნებიდან 3 დღის ვადაში გამოცხადდეთ შპს „შენი სახლის“ [ს/კ 448394960] ამავე მისამართზე მდებარე ოფისში, უკვე გადახდილი თანხის დასაფიქსირებლად და სამომავლო გადახდის გრაფიკების შესადგენად. ძალიან გთხოვთ, ნუ გვაიძულებთ მივმართოთ უკიდურეს ზომებს და გავაუქმოთ ნასყიდობის ხელშეკრულებები.

სამშენებლო კომპანია გადადის საგანგებო რეჟიმში, ამიტომ, ამ 3-დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ, პრეტენზიები აღარ მიიღება და დაიწყება ნასყიდობის ხელშეკრულებების გაუქმების პროცესი. ჩვენ გვაქვს ვალდებულებები იმ კეთილსინდისიერი შემძენების წინაშე, ვისაც სრულად აქვს დაფარული ბინის საფასური და, ასევე, ვისაც სრულად ჯერ არ აქვს დაფარული, მაგრამ დღესაც პატიოსნად იხდის თანხას გრაფიკის შესაბამისად.

სასამართლოში სამომავლო დავას სჯობს პრობლემის 3 დღეში მოგვარება!

ეს ბოლო საჯარო გაფრთხილებაა!

გადაბეჭდვის წესი