მთავარი,სიახლეები

რატომ დააკავეს ვიცე-მერი, მინისტრის მოადგილეები და სხვები – პროკურატურის ვერსია

30.05.2019 • 3214
რატომ დააკავეს ვიცე-მერი, მინისტრის მოადგილეები და სხვები – პროკურატურის ვერსია

აჭარის პროკურორმა, ნათია სონღულაშვილმა, ბათუმის ვიცე-მერის, ფინანსთა და განათლების მინისტრის მოადგილეების და სხვა პირების დაკავებასთან დაკავშირებით გამართულ ბრიფინგზე ჩამოთვალა ის გარემოებები, რის გამოც დააკავეს 7 პირი. პროკურატურის ვერსიას, რომელიც ნათია სონღულაშვილმა გააცნო საზოგადოებას, უცვლელად გთავაზობთ:

საქართველოს პროკურატურამ, ფინანსთა სამინისტროსთან აქტიური თანამშრომლობით, განახორციელა სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით სახელმწიფოს კუთვნილი მართლსაწინააღმდეგო გაფლანგვისა და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე გათვალისწინებული, სსკ-ის 182 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილების, 332-ე მუხლის პირველი ნაწილით, სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ბრალდებულის სახით დაკავებულნი არიან: ბათუმის ყოფილი მერი გიორგი ერმაკოვი [პროკურორმა მხოლოდ დაკავებულების ინიციალების დაასახელა], აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილე ბაგრატ მანველიძე, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე არჩილ ვანაძე, ბათუმის ვიცე-მერი თენგიზ პეტრიძე, მერიის მუნიციპალური სერვისების, ქონების მართვის სამსახურის უფროსი ეგარსლან ლომაძე, საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მოადგილე ვლადიმერ ხინთიბიძე, მერიის შესყიდვის სამსახურის უფროსი ბექა ხალვაში.  

ჩატარებული გამოძიებით დადგენილი იქნა შემდეგი: ზემოხსენებული პირების გადაწყვეტილებით, რომლებიც იმჟამად იყვნენ ბათუმის მერიის მუდმივმოქმედი სატენდერო კომისიის წევრები და მერიაში ეკავათ სხვადასხვა თანამდებობა, 2015 წლის 9 ოქტომბერს, მერიამ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი ე.წ. იაფი სახლის მშენებლობზე.

სატენდერო პირობების თანახმად, სახლის ასაშენებლად უნდა გამოყენებულიყო მსუბუქი კონსტრუქციის თხელკედლიანი კონსტრუქციები, ტენდერის გამოცხადებამდე, ბათუმის მერიის ხელმძღვანელობისა და სატენდერო კომისიის წევრებისთვის ცნობილი იყო, რომ მსუბუქი ფოლადის თხელკედლიანი კონსტრუქციებით საქართველოში მშენებლობის გამოცდილება მხოლოდ ერთ კომპანიას ჰქონდა, რომელსაც ტენდერის გამოცხადებამდე შესთავაზეს აღნიშნული კონსტრუქციებით მშენებლობის განხორციელება.

საბოლოოდ, მერიამ, უსასყიდლოდ შედგენილი საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე, ისე რომ დოკუმენტაციაში დაფიქსირებულ ფასებზე ბაზრის კვლევა არ ჩაუტარებია, ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობა მიიღო მხოლოდ ერთმა პრეტენდენტმა, უცხოური საწარმოს ფილიალმა „კონვერტ ჯორჯიამ“.

ელექტრონული ვაჭრტობის მიმდინარეობისას, უცხოური საწარმოს წარმომადგენლობამ და ფილიალმა „კონვერტ ჯორჯიამ“, სახელმწიფო შსყიდვების ერთიან სისტემაში წარადგინა ყალბი დოკუმენტაცია. სატენდერო კომისიის წევრებს წარმოდგენილ საეჭვო დოკუმენტაციაზე საერთოდ არ უმსჯელიათ. ეს მაშინ, როცა ბათუმის მერიის მიერ 2015 წლის პირველ მაისს გამოცხადებუილ სხვა ელექტრონულ ტენდერში, უცხოური საწარმოს ფილიალ „კონვერტ ჯორჯიას“ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან სისტემაში წარდგენილი იგივე დოკუმენტაცია, კომისიის ამავე შემადგენლობის მიერ გახდა კონვერტ ჯორჯიას დისკვალიფიკაციის ერთ-ერთი საფუძველი.

მერიის მუდმივმოქმედი სატენდერო კომისიის წევრებმა იმ პერიოდის ბათუმის ვიცე-მერმა ბაგრატ მანველიძემ, კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა თენგიზ პეტრიძემ, ამავე სამსახურის უფროსის მოადგილემ ვლადიმერ ხინთიბიძემ, მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსმა ეგარსლან ლომაძემ და შესყიდვების განყოფილების უფროსმა ბექა ხალვაშმა, მიუხედავად იმისა, რომ ტენდერში მონაწილეობისას კონვერტ ჯორჯია დოკუმენტაცია არ კამყოფილებდა სატენდერო პირობებს და კომპანიის უპირობო დისკვალიფიკაციის საფუძვლები,. უკანონოდ მიანიჭეს უპირატესობა პრეტენდენტს და გამოაცხადეს ტენდერში გამარჯვებულად.

ამის შემდეგ, კონვერტ ჯორჯიამ, სატენდერო კომისიას წარუდგინა საქართველოს ერთ-ერთ საბანკო დაწესებულებაში ავიზირებული, ლონდონში რეგისტრირებული პონტ ბანკ ლტდ-ს მიერ გაცემული ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ისე, რომ ხსენებული კომპანია საერთოდ არ იყო საბანკო დაწესებულება და წარმოადგენდა არაქტიურ კომპანიას.

ბათუმის მერის გიორგი ერმაკოვის დავალებით პოინტ ბანკ ლტდ-ს სანდოობის და გადახდისუნარიანობისა და რეიტინგის შესწავლა დაევალა მერიის საფინანსო ეკონომიკური სამსახურის უფროსის მოადგილეს იმჟამად არჩილ ვანაძეს, რომლის მიერაც მოპოვებული ინფორმაციით დადგინდა, რომ დასახელებულ კომპანიას საერთოდ არ ჰქონდა რეიტინგი, რაც პირდაპირ მიუთითებდა მის არასაიმედოობაზე. ამავე პერიოდში უკვე ბათუმის მერიაში გადაგზავნილი იყო საქართველოს ეროვნული ბანკის სარეკომენდაციო წერილი, რომელიც პირდაპირ ავალდებულებდა საბანკო დაწესებულებებს რომ საბანკო გარანტიები ყოფილიყო მხოლოდ და მხოლოდ მაღალი სანდოობის საერთაშორისო ან ქართული კომერციული ბანკებიდან.

ზემოაღნიშნულის საწინააღმდეგოდ, ნაცვლად იმისა, რომ ბათუმის მერს და სატენდერო კომისიის მუდმივმოქმედ წევრებს დაეცვათ სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესი, შეეწყვიტათ ტენდერი და არ გაეფორმებინათ სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება, კონვერტ ჯორჯიასთან, საჯარო ინტერესის საწინააღმდეგოდ გაფორმდა ხელშეკრულება 4 მილიონ 280 ათასი ლარამდე ღირებულებით.

ხელშეკრულების გაფორმებიდან კონვერტ ჯორჯიამ  ბათუმის მერიაში წარადგინა იგივე არასაბანაკო, არააქტიური კომპანია, პოინტ ბანკ ლტდ-ს მიერ საავანსო საბანკო გარანტია იმის მიუხედავად, რომ ბათუმის მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსის და მისი მოადგილისთვის ცნობილი იყო რომ გარანტიის გამცემი კომპანია არ წარმოადგენდა საბანკო დაწესებულებას და წარმოდგენილი საბანკო გარანტიაც არ იყო უპირობო და გამოუთხოვადი. კონვენტ ჯორჯიას უსაფუძვლოდ ჩაურიცხეს საავანსო თანხა ჯამში მილიონ 626, 396 ლარის ოდენობით, საიდანაც კონვერტ ჯორჯიამ  შეასრულა მხოლოდ 251 109 ლარის ოდენობის სამუშაოები. დანარჩენი თანხის სამუშაოები დღემდე შეუსრულებელია.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ბათუმი მერის და სხვადასხვა რგოლის თანამშრომლების მიერ სამსახურეობრივი მდგომარეობის და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებამ, რაც გამოიხატა კონვერტ ჯორჯიასთვის უკანონოდ უპირატესობის მინიჭებაში და საავანსო თანხის უსაფუძვლოდ ჩარიცხვაში, არსებითად დაირღვა სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესები და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მოწოდებული დასკვნის თანახმად გაიფლანგა განსაკუთრეებით დიდი ოდენობით, მილიონ 370 ათასი ლარის ოდენობით საბიუჯეტო სახსრები, რითაც მუნიციპალიტეტს და, შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტს მიადგა დიდი ოდენობით მატერიალური ზიანი.

საქმესთან დაკავშირებული საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით, საქართველოს პროკურატურა პერიოდულად მიაწვდის გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციას.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: