მთავარი,სიახლეები

სათვალთვალო კამერები და WiFi ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში

23.02.2019 •
სათვალთვალო კამერები და WiFi ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში

ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ვიდეოკემერები განთავსდება, ზოგიერთ ადგილებში კი ვიზიტორებს შესაძლებლობა ექნებათ ისარგებლონ უსადენო ინტერნეტით. შესაბამისი მომსახურების შესასყიდად ბაღის ადმინისტრაციას 150 ათასი ლარი აქვს გათვალისწინებული. ტენდერი უკვე გამოცხადებულია.

ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს „ბათუმის ბოტანიკური ბაღისათვის“ ვიდეო სამეთვალყურეო ქსელის მოსაწყობად შესაბამისი საქონლის მიწოდება თანმდევი მომსახურებით [მონტაჟით/ინსტალაცით].

ბაღის ადმინისტრაციაში „ბათუმელებს“ უთხრეს, რომ გარკვეულ ადგილებში ვიდეოკამერები დამონტაჟებულია, ამ პროექტით კი ბოტანიკური ბაღის მთლიანი ტერიტორიის ვიდეოკონტროლი იქნება შესაძლებელი.

ტენდერში წინადადებების მიღება 2019 წლის პირველ მარტს დაიწყება და 4 მარტს დასრულდება. მომსახურების გაწევა კი გამარჯვებულმა, ხელშეკრულების გაფორმებიდან, 45 სამუშაო დღეში უნდა უზრუნველყოს.

ბოტანიკური ბაღის სატენდერო კომისია ითხოვდა ტენდერში მონაწილეს შესაბამისი გამოცდილება ჰქონოდა 2019 წლის იანვრამდე პერიოდში. ამასთან დაკავშირებით შესყიდვების გვერდზე კომისიას რამდენიმე კითხვა დაუსვეს:

[checklist]

  • „რა საჭიროებების/ინტერესების დაკმაყოფილებას ემსახურება გამოცდილების პერიოდის შეზღუდვა 2019 წლის იანვრამდე და რატომ იზღუდება იმ პრეტენდენტის მონაწილეობა ტენდერში რომელსაც აქვს უახლესი გამოცდილება 2019 წლის იანვარში ან თებერვალში?
  • თქვენი აზრით არაპროპორციულად და უმიზეზოდ იზღუდება თუ არა კონკურენცია იმ პირობებში, როდესაც უახლესი ყველაზე თანამედროვე გამოცდილების მქონე კომპანიას რომელსაც ამ გამოცდილების დიდი ნაწილი დაგროვილი აქვს 2019 წლის იანვარში არ ეძლევა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს ტენდერში და კონკურენცია გაუწიოს სხვა პრეტენდენტებს?
  • თქვენი აზრით იწვევს თუ არა სახელმწიფო ფულადი სახსრების არარაციონალურ ხარჯვას კონკრეტული ტენდერის ფარგლებში გაკეთებული ჩანაწერებით კონკურენციის უმიზეზოდ შემცირება?“

[/checklist]

შეკითხვების ავტორი იქვე განმარტავს, რომ მისთვის „გასაგებია, რომ 2015 წლამდე დაგროვილი გამოცდილება შესაძლოა იყოს მოძველებული და გჭირდებათ უფრო ახალი გამოცდილება, თუმცა ზედა ზღვართან დაკავშირებით, ვფიქრობთ, ზემოთ მოყვანილი კითხვების გაანალიზების შედეგად უნდა შეცვალოთ ფორმულირება და „2019 წლის იანვრამდე“-ს ნაცვლად უნდა მიუთითოთ „ტენდერის გამოცხადებამდე“. საკითხის სიმარტივიდან გამომდინარე იმედს ვიტოვებთ აღნიშნულთან დაკავშირებით საჭირო არ გახდება პირობების გასაჩივრება და ამით არ შეფერხდება ტენდერის ჩატარების პროცედურები“.

შესყიდვების გვერდზე ატვირთულია ბათუმის ბოტანიკური ბაღის პასუხიც: „სატენდერო კომისიამ იმსჯელა თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვაზე და გადაწყვიტა: ამ კონკრეტული შემთხვევის მიმართ ტენდერის ჩანაწერი დაკორექტირდეს და განისაზღვროს შემდეგი ჩანაწერით: „ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს უკანასკნელი წლების განმავლობაში [2015 წლიდან, 2016, 2017, 2018, 2019 წლის 19 თებერვლამდე] შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული მსგავსი ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის მომსახურებები…“

რაც შეეხება დისკრიმინაციულ მიდგომას, ბოტანიკური ბაღი აცხადებს, რომ „სატენდერო დოკუმენტაციის ჩანაწერი არ მიუთითებს დისკრიმინაციულ ან არაპროპორციულ მიდგომას, მაშინ როდესაც ძირითადად სახელმწიფო შესყიდვები მიმდინარეობს ერთი საანგარიშგებო წლის პერიოდში, შესაბამისად მცირეა იმის შესაძლებლობა, რომ ტენდერის გამოცხადებამდე რომელიმე პრეტენდენტს ჰქონოდა მისთვის აუცილებელი გამოცდილება [მსგავსი ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის მომსახურებები], რომელიც დაუჯამდებოდა უკანასკნელი 4 წლის პერიოდში არსებულ გამოცდილებასთან ერთად, მაშინ, როდესაც მითითებული პერიოდი სავსებით საკმარისი უნდა იყოს არანაკლებ 300000 ლარის გამოცდილებისათის [გასათვალისწინებელია, რომ სატენდერო კომისია უფლებამოსილია თავის მსჯელობის საფუძველზე ჩამოაყალიბოს სატენდერო პირობები, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის სრული დაცვით]“.

ხედი ბათუმის ბოტანიკური ბაღიდან / ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: