განათლება,მთავარი,სიახლეები

საგრანტო კონკურსი მასწავლებლებისა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარებისთვის

21.09.2018 •
საგრანტო კონკურსი მასწავლებლებისა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარებისთვის

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს საგრანტო კონკურსს მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის ფარგლებში შემდეგი მიმართულებით:

1. „საჯარო სკოლების ქიმიის მასწავლებელთა თანამშრომლობითი კულტურის გაძლიერება და პროფესიული განვითარება“.

2. „საჯარო სკოლების ფიზიკის მასწავლებელთა თანამშრომლობითი კულტურის გაძლიერება და პროფესიული განვითარება“.

3. „საჯარო სკოლების ბიოლოგიის მასწავლებელთა თანამშრომლობითი კულტურის გაძლიერება და პროფესიული განვითარება“.

4. „საჯარო სკოლების მათემატიკის მასწავლებელთა თანამშრომლობითი კულტურის გაძლიერება და პროფესიული განვითარება“.

5. „საჯარო სკოლების გეოგრაფიის მასწავლებელთა თანამშრომლობითი კულტურის გაძლიერება და პროფესიული განვითარება“.

6. „საჯარო სკოლების დირექტორთა თანამშრომლობითი კულტურის გაძლიერება და  პროფესიული განვითარება“.

ცენტრის ინფორმაციით, წარმოდგენილი საგრანტო კონკურსების მოთხოვნები ეფუძნება ცენტრის პროექტის – „მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების“ ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებს და მიზნად ისახავს პროექტის შედეგების მდგრადობის უზრუნველყოფას.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ განათლების სფეროში მოქმედ, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილ, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირებს ან/და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, რომლებიც გაივლიან რეგისტრაციას ან უკვე რეგისტრირებულნი არიან ცენტრის ელექტრონულ ბაზაში.

საგრანტო კონკურსში განაცხადების მიღება წარმოებს 2018 წლის 20 სექტემბრის 17:00 საათიდან 2018 წლის 8 ოქტომბრის 18:00 საათამდე.

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე.

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: