Batumelebi | სამარშრუტო ხაზებზე კონკურსი გამოცხადებულია – როდის დაიწყება განცხადებების მიღება სამარშრუტო ხაზებზე კონკურსი გამოცხადებულია – როდის დაიწყება განცხადებების მიღება – Batumelebi
ნეტგაზეთი • RU

სამარშრუტო ხაზებზე კონკურსი გამოცხადებულია – როდის დაიწყება განცხადებების მიღება

ბათუმში სამარშრუტო ხაზებზე მიკროავტობუსებით სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის მოსაპოვებლად კონკურსი გამოცხადებულია. კონკურსის ორგანიზება, საკრებულოს დავალებით, ბათუმის მერიამ უნდა უზრუნველყოს, რისთვისაც საკონკურსო კომისია შეიქმნება. ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ კომისიის შემადგენლობა უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი, ამისთვის კი მათ ვადა 13 ივლისამდე აქვთ.

„კომისიაში იქნებიან მერიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ასევე საკრებულოს სამი წევრი. დეტალები, კონკურსში მონაწილეობის შესახებ, ამ კომისიის შეკრების შემდეგ დაკონკრეტდება. ასევე დაზუსტდება, თუ ვის სახელზე უნდა დაწეროს წერილობითი განცხადება ნებართვის მაძიებელმა, თუმცა ეს დიდი ალბათობით, იქნება ქალაქის მერი. მერის სახელზე შემოსული განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ კი დაუყოვნებლივ გადაეცემა კომისიას,“ – აცხადებენ მერიაში.

ბათუმის საკრებულოს მიერ მიღებული შესაბამისი დადგენილების მიხედვით, კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა განცხადებას თან უნდა დაურთოს სხვადასხვა დოკუმენტაცია. მათ შორის, სამარშრუტო ხაზზე განსახორციელებელი საქმიანობის ტექნიკურ-საექსპლუატაციო და სხვა მაჩვენებლების შესახებ, რომელიც წარდგენილი უნდა იყოს დადგენილი ფორმით, როგორც ნაბეჭდი, ასევე ელექტრონული ვერსიით და მასში ასახული უნდა იყოს:

  • მგზავრთა გადაყვანის განსახორციელებლად აუცილებელი ავტობუსების ჩამონათვალი [რაოდენობა, კატეგორია, მარკა, მოდელი, ტევადობა];
  • მითითებული უნდა იყოს თი­თოეული ავტობუსის გამოშვების წელი, EURO სტანდარტთან შესაბამისობა და კონდიცირების სისტემის არსებობა;
  • ნებართვის მაძიებლის საკუთრებაში/სარგებლობაში ავტობუსების არსებობის დამა­დას­ტურებელი დოკუმენტები ან ნებართვის მაძიებლის საკუთრებაში/სარგებლობაში ავტობუ­სე­ბის მომავალში გადასვლაზე გაფორმებული ოფიციალურად დამოწმებული წინასწარი შეთანხ­მე­ბა ავტობუსების მწარმოებელთან ან ოფიციალურ გაყიდვების აგენტთან ან ნებისმიერ სხვა პირ­თან ამ უკანასკნელის საკუთრებაში ავტობუსის არსებობის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერ­თად;
  • საკონკურსო განცხადებით განსაზღვრული ავტობუსებით მომსახურების განხორციე­ლე­ბის დაწყების გრაფიკი.

საკრებულოს დადგენილების მიხედვით, დოკუმენტები, განცხადების გარდა, წარდგე­ნილი უნდა იყოს დალუქული კონვერტით იმდაგვარად, რომ დოკუმენტების ნახვა ლუქის დაზიანების გარეშე იყოს შეუძლებელი. კომისია ვალდებულია არ ჩაიბაროს დაულუქავი კონვერტით წარდგე­ნილი დოკუმენტაცია და ის დაუყოვნებლივ უკან დაუბრუნოს წარმომდგენს.

დაუშვებელია ასევე კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად დოკუმენტების მიწოდება საფოს­ტო გზავნილის სახით. ამ სახით მიღებული განცხადება კომისიის მიერ არ განიხილება და გამომგზავნს უბრუნდება გზავნილზე მითითებულ მისამართზე გაუხსნელად.

კონკრეტულ მისამართს, თუ სად უნდა მიიტანოს განცხადება ნებართვის მაძიებელმა, მერია განსაზღვრავს.

კომისია განცხადების წარდგენიდან სამ სამუშაო დღის ვადაში შეამოწმებს ნებართვის მაძიებ­ლის განცხადებას და დოკუმენტებს. ნებართვის მაძიებელი კი ვალდებულია, საჭიროების შემთხვევაში, კომისიის მიერ მითითებულ ვადაში წარადგინოს მოთხოვნილი დოკუმენტი ან მიაწოდოს კომისიას მოთხოვნილი ინფორმაცია, ასევე გაასწოროს განცხადებაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომები.

ამასთან, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო უფლებამოსილია გადაავადოს განცხადე­ბის მიღების, კონკურსის ჩატარების ან/და გამარჯვებულის გამოვლენის თარიღი.

ბათუმში მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანაზე კონკურსი იმ სამარშრუტო ხაზებზე გამოცხადდა, რომლებზეც მოძრაობის ახალი სქემები და ინტერვალები საკრებულომ დაამტკიცა.

ეს სამარშრუტო ხაზებია: №№ 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 56. კონკურსის შემდეგ ქალაქში აღარ იმოძრავებს სამარშრუტო მიკროავტობუსები, მაგალითად, შემდეგი ნომრებით: 22, 26, 35, 51, 55. დარჩენილ ხაზებზე მოძრაობის ახალი სქემები კი შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

სამარშრუტო ხაზებზე მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანის ნებართვის მაძიებლებს კონკურსის ახალი პირობებისა და კრიტერიუმების დაკმაყოფილება მოუწევთ, რაც ბათუმის საკრებულომ უკვე დაამტკიცა. ახალი კრიტერიუმების მიხედვით, მიკროავტობუსზე, რომელსაც არ ექნება კონდიცირების/გათბობის ან/და ვენტილაციის გამართული სისტემები, ნებართვა არ გაიცემა. კონკურსის ახალი პირობები და სხვა კრიტერიუმების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საკრებულოს დადგენილებაში.

დღეს არსებულ სამარშრუტო ხაზებზე მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანის ნებართვა, ბათუმის მერიის ინფორმაციით, მხოლოდ ოთხ კომპანიას აქვს.

ამავე თემაზე:

კონდიცირების არმქონე მიკროავტობუსზე ნებართვა აღარ გაიცემა – კონკურსის ახალი კრიტერიუმები

რა მარშრუტით და რამდენი მიკროავტობუსი იმოძრავებს ბათუმში – დეტალური რუკები

ბათუმსა და ხელვაჩაურში სამარშრუტო მიკროავტობუსის მძღოლები გაიფიცნენ

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com