ნეტგაზეთი • RU

სასჯელი, რომელსაც სასამართლო არ იყენებს

სასჯელი, რომელსაც სასამართლო არ იყენებს, გამასწორებელი სამუშაოა. ამ დროს მსჯავრდებულს ხელფასიდან ექვითება თანხა. ჩამოჭრილი თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტში უნდა ჩაირიცხოს. გამასწორებელი სამუშაოს შეფარდების შემთხვევაში, მსჯავრდებული სამუშაო ადგილზე რჩება. მას ხელფასიდან მაქსიმუმ 20 პროცენტი შეიძლება ჩამოეჭრას.

„ასეთი შემთხვევა არ მახსენდება. სასჯელის სახეს, როგორც წესი, მოსამართლე არჩევს, მაგრამ, როგორც ჩანს, მოსამართლეები ითვალისწინებსენ სოციალურ და ეკონომიკურ ფონს. არც ერთ ბრალდებულს არ სურს მისთვის გამასწორებელი სამუშაოს შეფარდება. იგივე საპროცესო შეთანხმებების დროს, როცა მხარეები ერთმანეთს სასჯელზე უთანხმდებიან, იქაც აფიქსირებენ ბრალდებულები, რომ მათ არ სურთ გამასწორებელი სამუშაო,“ – ამბობს ადვოკატი ზაზა პაპიძე.

გამასწორებელი სამუშაო სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სასჯელის სახეა სხვადასხვა დანაშაულზე: ცხოველისთვის სასტიკი მოპყრობა, ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება, განსაცდელში მიტოვება, განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადების შეყრა, სიტყვის თავისუფლების ხელყოფა, ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლა, პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ხელყოფა, შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების ხელყობა, ალიმენტის გადახდისთვის ჯიუტად თავის არიდება… ამ და სხვა მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულებზე მოსამართლეს სასჯელის სახედ გამასწორებელი სამუშაოს შეფარდება შეუძლია.

სასამართლო საქმეების მონიტორინგს „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“ ახორციელებს. ასოციაციის იურისტი, გოგა ხატიაშვილი ვერ იხსენებს შემთხვევას, როცა სასამართლომ ვინმეს სასჯელის სახედ გამასწორებელი სამუშაო შეუფარდა.

„შესაძლებელია ეს ხდება სასჯელის ამ სახის სპეციფიკიდან გამომდინარე. ამ სასჯელის აღსრულების წინაპირობა არის ის, რომ ადამიანი უნდა იყოს დასაქმებული და მას პერმანენტულად უნდა ერიცხებოდეს თანხა. თუკი გამასწორებელი სამუშაოს შეფარდების შემდეგ მსჯავრდებული დაკარგავს სამუშაოს, ან განზრახ თავს აარიდებს ამ თანხის გადახდას, შეიძლება სასჯელის ეს სახე შეიცვალოს შინაპატიმრობით, ან თავისუფლების აღკვეთით,“ – აღნიშნავს გოგა ხატიაშვილი.

გამასწორებელი სამუშაოს შეფარდების დროს მოსამართლემ კონკრეტული მუხლის შესაბამისად უნდა განსაზღვროს დრო, როცა მსჯავრდებულს ხელფასიდან თანხა ჩამოეჭრება.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი