სიახლეები

ზღვიდან 300 მეტრში მდებარე შენობების დანგრევის საფრთხე არსებობს

16.04.2015 • 1388
ზღვიდან 300 მეტრში მდებარე შენობების დანგრევის საფრთხე არსებობს

 

 

ბატონო  ჭიჭიკო, თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ შესაძლოა ზღვამ ხმელეთზე გადმოიწიოს  სამასი მეტრით, რა იწვევს ამ საფრთხეს?


აჭარაში ზღვა ათეული წლების განმავლობაში  ძლიერი ზღვისმიერი ეროზიის გავლენის ქვეშ არის. ტალღების ზემოქმედებით ირეცხება ზღვის ნაპირი და  სანაპირო ხაზი იწევს უკან.   

მიზეზი ორია: ერთი, ადამიანის უხეში ჩარევა სანაპირო ზოლში – პლაჟიდან და მიმდებარე ტერიტორიიდან ინერტული მასალის დიდი იოდენობით აღება დაუშვებელი და მიუღებელია  და მეორე,  მიმდინარეობს გლობალური დათბობა, ზღვის დონე იწევს ნელ-ნელა მაღლა. პროგნოზებით 21-ე საუკუნის  მეორე ნახევარში ზღვის დონე ერთი მეტრით აიწევს. თუ  ზღვა ერთი მეტრით აიწევს,  სულ მცირე სამასი მეტრით შემოიწევს ის ხმელეთზე.  სამას მეტრში მდებარეობს აჭარის რეკრეაციული რესურსი,  სასტუმროები თუ სხვადასხვა შენობა. ყველა ამ შენობას დანგრევის საფრთხე ემუქრება.

 

თქვენი რეკომენდაცია რა არის?


აჭარის სანაპირო ზოლის დაცვაზე 90-იან წლებში შეადგინეს დაცვის გენერალური გეგმა. იქ აჭარის სანაპიროს ყველა მონაკვეთისათვის  სტაციონალური დაკვირვების ხარჯზე გაკეთებული იყო რეკომენდაცია, სად რა უნდა გაკეთებულიყო. საჭიროა  იმ სქემის აღება და სპციალისტების რეკომენდაციით ამ გეგმის გადახარისხება, მისი  გამოყენება მნიშვნელოვანია იმ სამთავრობო ორგანიზაციების  მიერ, რომლებიც იძლევიან ნებართვებს  ნებისმიერი ტიპის  მშენებლობისთვის და გასანკუთრებით სანაპირო ზოლში მშენებლობისათვის.

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: