Batumelebi | მიწის რეფორმის ალტერნატივა აჭარაში – ვის მიჰყიდის მიწებს სახელმწიფო მიწის რეფორმის ალტერნატივა აჭარაში – ვის მიჰყიდის მიწებს სახელმწიფო – Batumelebi
RU | GE  

მიწის რეფორმის ალტერნატივა აჭარაში – ვის მიჰყიდის მიწებს სახელმწიფო

საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც მიწის რეფორმის ერთგვარი „ჩანაცვლებაა“ იმ დასახლებებში, სადაც რეფორმა არ ჩატარებულა. ასეთი დასახლებებია აჭარის რეგიონის, მესტიის, თიანეთის, ახმეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტების გარკვეული სოფლები. პროგრამა ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საკუთრებაში გადაცემას ითვალისწინებს პრივატიზების გზით.

განსაზღვრულ დასახლებებში სახელმწიფო პროგრამა გავრცელდება მხოლოდ იმ ფიზიკურ პირებზე, რომლებსაც 1992 წლის რეფორმის ფარგლებში არ მიუღიათ მიწის ნაკვეთები. სარგებლობით კი ისარგებლებს ის, ვინც ბოლო 15 წლის განმავლობაში ფლობდა და პროგრამის ამოქმედების დღისთვისაც ფაქტობრივად ფლობს მიწის ნაკვეთს როგორც საკუთარს. პროგრამა მიმდინარე წლის 13 აგვისტოდან ამოქმედდება.

იმისთვის, რომ ამ პროგრამის ფარგლებში მიწა დაირეგისტრიროს, დაინტერესებულ  პირს შეუძლია 2018 წლის 30 ივნისამდე მიმართოს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის გამგებელს/მერს დასახლების საერთო კრების მოწვევის თაობაზე. ეს მიწის საკუთრებაში დარეგისტრირების პირველი საფეხურია.

პირმა უნდა წარადგინოს გარკვეული დოკუმენტაციაც, მათ შორის მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი ან/და ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ნაკვეთის მომიჯნავედ მდებარე თითოეული ნაკვეთის მესაკუთრის დასტური, რომ ის ბოლო 15 წლის განმავლობაში ფლობდა ამ ქონებას. ასევე, სხვა დოკუმენტებიც, მათი არსებობის შემთხვევაში – როგორიცაა, მაგალითად, მიწის გადასახადის გადახდის ქვითარი, ფაქტობრივი ფლობის დამადასტურებელი ფოტო/ვიდეომასალა და სხვ. ასევე საჭიროა ოჯახის წევრთა წერილობითი თანხმობა, მიწის ნაკვეთის დაინტერესებული პირის საკუთრებაში ან დაინტერესებულ პირსა და მათ თანასაკუთრებაში გადაცემის შესახებ.

გამგებელი/მერი ამოწმებს წარდგენილ დოკუმენტებს და უზრუნველყოფს დასახლების საერთო კრების მოწვევის დღის წესრიგში დაყენებას. შემდეგ უკვე ამ დოკუმენტაციას შეისწავლის საერთო კრება, რომელიც გამგებელს/მერს გადაწყვეტილებას წარუდგენს კრების მოწვევის ინიცირებიდან ერთი თვის ვადაში [წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ კრება უარს ამბობს ქონების საკუთრებაში გადაცემაზე].

ამის შემდეგ, მუნიციპალიტეტის გამგებელი/მერი, სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოს წარუდგენს შუამდგომლობას დაინტერესებულ პირზე უძრავი ნივთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების ინიციირების შესახებ. სააგენტო კი,  თავის მხრივ, უზრუნველყოფს საკითხის საქართველოს მთავრობის სხდომაზე გატანას.

სააგენტო მთავრობის სხდომაზე საკითხს იმ შემთხვევაში არ გაიტანს, თუ:

ესა თუ ის ნაკვეთი არ წარმოადგენს სახელმწიფო საკუთრებას;

ის გადაცემულია სარგებლობის უფლებით ან/და არ ექვემდებარება პრივატიზებას; უძრავ ნივთზე მიმდინარეობს სასამართლო დავა;

თუ უძრავი ნივთი ექვემდებარება საკუთრების უფლების ობიექტად აღიარებას;

თუ უძრავი ნივთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზება საფრთხეს შეუქმნის ქვეყნის უსაფრთხოებას.

ამასთან, თუ მიწის ნაკვეთზე სახელმწიფოებრივი ან საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტი ხორციელდება ან შესაძლოა განხორციელდეს, მაგალითად, გზისა და მაგისტრალის გაყვანა-მშენებლობა და სხვ. ამ შემთხვევაში სააგენტო უფლებამოსილია, დაინტერესებული პირის თანხმობით, მას შესთავაზოს შესაბამისი მიწის ნაკვეთის  ტოლფასი ღირებულების სხვა ნაკვეთი.

მიწის ნაკვეთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზება ხორციელდება მისი დაინტერესებული პირისათვის საკუთრებაში ან დაინტერესებული პირისა და მისი ოჯახის წევრებისათვის თანასაკუთრებაში გადაცემით.

თითოეული დაინტერესებული პირის შემთხვევაში, პრივატიზებას ექვემდებარება არა უმეტეს 5 ჰა მიწის ნაკვეთი. ამასთან, უძრავი ნივთის საპრივატიზებო საფასური 1,2 ჰა-მდე ფართობის მიწის ნაკვეთზე განისაზღვრება სიმბოლური ფასით – 1 ლარით, ხოლო 1,2 ჰა-დან 5 ჰა-მდე ფართობის მიწის ნაკვეთის შემთხვევაში – საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საფასურის ოდენობით.

აჭარის სოფლების სია, სადაც მიწის რეფორმა არ ჩატარებულა, საქართველოს მთავრობას აჭარის მთავრობამ უნდა გადაუგზავნოს.

ამავე თემაზე:

გონიოელებს ბათუმის საკრებულოს წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეაქვთ

ლევან კინწურაშვილი: ველოდი, რომ სასამართლოში გვიჩივლებდნენ

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com