Batumelebi | აირჩიე განათლება – შაჰინის ”მეგობრობის” სკოლა-ლიცეუმი აირჩიე განათლება – შაჰინის ”მეგობრობის” სკოლა-ლიცეუმი – Batumelebi
RU | GE  

აირჩიე განათლება – შაჰინის ”მეგობრობის” სკოლა-ლიცეუმი

 

რ. შაჰინის სახელობის მეგობრობის სკოლა-ლიცეუმი ბათუმში 1994 წელს გაიხსნა და ოც წელზე მეტია საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ სკოლად ითვლება. საუკეთესო მასწავლებლები, სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მოსწავლეების მაღალი აკადემური მოსწრება, დაცული სასწავლო გარემო, საუკეთესო მაჩვენებლები საქართველოს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე და უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში – სწორედ ეს ფაქტორები განაპირობებს შაჰინის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის წარმატებას.

რატომ უნდა აირჩიოთ სკოლა-ლიცეუმი? –  ლიცეუმის ყველა კურსდამთავრებული წარმატებით აბარებს საატესტატო თუ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს. დღემდე არ ყოფილა ჩაჭრის არც ერთი შემთხვევა. ისინი გრანტებით ირიცხებიან არა მარტო საქართველოს პრესტიჟულ კერძო თუ სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში, არამედ საზღვარგარეთაც, მათი დამთავრების შემდეგ კი დასაქმების მხრივაც პრივილეგიებით სარგებლობენ. ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულები ყოველთვის გამოირჩევიან უცხო ენების ცოდნის მაღალი დონით, ანალიტიკური აზროვნებით და მაღალი აკადემიური მოსწრებით.

სასწავლო პროცესი – სწავლა სკოლა-ლიცეუმში იწყება 9 საათზე და გრძელდება 15:30 საათამდე. ნებისმიერი საფეხურის მოსწავლეს ყოველდღიურად აქვს 7 გაკვეთილი. სკოლის პროფილიდან გამომდინარე სკოლა-ლიცეუმში აქცენტი უცხო ენების შესწავლაზე კეთდება. აქ გაძლიერებულად ისწავლება ინგლისური ენა, რაც მოსწავლეს საშუალებას აძლევს სწავლა გააგრძელოს როგორც საქართველოს, ასევე საზღვარგარეთის ნებისმიერ უმაღლეს სასწავლებელში.

სკოლის ინგლისურენოვანი პროფილის მიუხედავად, სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად. სკოლა იცავს ეროვნული სასწავლო გეგმის სავალდებულო სტანდარტს და ყველა ის საგანი, რომელიც ჰუმანიტარული პროფილისაა, ისწავლება ქართულ ენაზე ეროვნული სასწავლო გეგმის მოითხოვნის შესაბამისად.

სკოლა-ლიცეუმში პირველი კლასიდან ისწავლება ინგლისური, მესამე კლასიდან – თურქული, მეხუთე კლასიდან კი – რუსული ენა.

მეშვიდე კლასიდან ტექნიკური საგნები ისწავლება ინგლისურ ენაზე (ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, მათემატიკა და ინფორმატიკა), ხოლო ჰუმანიტარული საგნები – ქართულ ენაზე. სკოლაში არის ქიმიის, ფიზიკისა და ბიოლოგიის ლაბორატორიები, რომლებიც აღჭურვილია თანამედროვე სტანდარტებით, თვალსაჩინო მასალებითა და სასწავლო პროცესისათვის საჭირო სხვა მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით.

სკოლა ყოველწლიურად აცხადებს მოსწავლეთა ახალი ნაკადის მიღებას, როგორც პირველ კლასში, ასევე გადმოყვანის წესით. არც ერთი საფეხურის არც ერთ კლასში არ ირიცხება 20-ზე მეტი მოსწავლე.

სკოლა-ლიცეუმის პედაგოგები – მოსწავლის განათლების საფუძველი მაღალკვალიფიციური პედაგოგების გუნდია, ამიტომაც სკოლა-ლიცეუმი მასწავლებლების კვალიფიკაციას უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს.

სკოლა-ლიცეუმში ამჟამად 18 სერტიფიცირებული მასწავლებელი ასწავლის. დასაქმებული პედაგოგების უმრავლესობა ქართველია, ხოლო ტექნიკური საგნების მასწავლებლებად მოწვეული არიან უცხოელი პედაგოგებიც. ყოველი პედაგოგი სკოლაში შერჩეულია იმის მიხედვით, თუ რამდენად შეუძლია გაკვეთილის დაგეგმვა, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, სასწავლო პროცესისა და კლასის მართვის გაუმჯობესების გზების გამონახვა, განსაკუთრებული ნიჭის მქონე და სუსტ ბავშვებთან მუშაობა, სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეთა (საჭიროების შემთხვევაში) საგაკვეთილო პროცესში ჩართვის უზრუნველყოფა და ა. შ.

სკოლა ხელს უწყობს პედაგოგების პროფესიულ განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართვას სხვადსახვა ტრენინგებსა და პროექტებში, რათა მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების არსებობით კიდევ უფრო გაზარდოს სკოლაში სწავლების ხარისხი. სკოლა-ლიცეუმის მასწავლებლები ფირმა „ჩაღლარის“ საქართველოში არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მასწავლებლებთან ერთად, წელიწადში სამჯერ (სექტემბერში, დეკემბერში და ივნისში) იკრიბებიან და მართავენ სხდომა-სემინარებს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. კომპანიის ხელმძღვანელები ასეთივე შეკრებებზე იწვევენ გამოცდილ ტრენერებს – მასწავლებლებს უტარდებათ საგნობრივი ან სხვადასხვა სახის ტრენინგები.

სკოლა-ლიცეუმი გაკვეთილის შემდეგ – სკოლას გააჩნია კეთილმოწყობილი ღია სტადიონი, ხელბურთისა და კალათბურთის მოედანი. შაბათობით მოსწავლეებისთვის, ინტერესებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით, არის უფასო წრეები ხელოვნებაში, სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, ჭადრაკში. ასევე, ტარდება დამატებითი გაკვეთილები როგორც სუსტი, ასევე ძლიერი მოსწავლეებისთვის.

სკოლა-ლიცეუმში არის საოლიმპიადე ჯგუფებიც, სადაც მოსწავლეები უფასოდ ემზადებიან ეროვნული თუ საერთაშორისო ოლიმპიადებისთვის.

რა ღირს სწავლა სკოლა-ლიცეუმში – ლიცეუმში სწავლა ფასიანია. ამ ეტაპზე სწავლის საფასური 3800 ლარია წელიწადში. სწავლის გადასახადში შედის ერთჯერადი სადილი, სასკოლო ფორმა და ინგლისურენოვანი სახელმძღვანელოები.

შეღავათები ვრცელდება დედმამიშვილებზე, წარმატებულ მოსწავლეებზე, ლიცეუმის ბაზაზე არსებული საბავშვო ბაღიდან სკოლაში გადმოსულ მოსწავლეებზე, კურსდამთავრებულთა შვილებზე, აგრეთვე, თანხის ერთიანად გადახდის შემთხვევაში.

რატომ ირჩევენ სკოლა-ლიცეუმს მშობლები? –  სწავლების მაღალი ხარისხის გარდა სკოლა-ლიცეუმი მოსწავლესა და მშობლებს უქმნის ისეთ აუცილებელ პირობას, როგორიცაა უსაფრთხოება. მშობლებმა იციან, რომ გარემო სკოლაში, სადაც მათ შვილებს უწევთ მთელი დღის განმავლობაში ყოფნა და განათლების მიღება, არის ყოველმხრივ დაცული და უსაფრთხო. სკოლა გარკვეულ ზომებს იღებს მოსწავლის მიერ სკოლის გაცდენის ან დაგვიანების შემთხვევაშიც, რაც დამატებით პასუხისმგებლობას აკისრებს როგორც მოსწავლეს, ასევე მშობელს სწავლის ნებისმიერ საფეხურზე. მკაცრადაა დაცული და გაკონტროლებული მოსწავლეთა ფორმიანობაც, რაც ასევე მშობელთა კმაყოფილების ერთ-ერთ მიზეზია.

2015-2016 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაცია გრძელდება სწავლის დაწყებამდე!

პირველ კლასში მიიღებიან 22 სექტემბრამდე დაბადებული ბავშვები! 

სამუშაო საათები: 9:00 – 17:00

მისამართი: ბაგრატიონის ქ. #117;

მობ: 568 311 616 

ვებგვერდი: www.rsc.ge 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
[რეკლამა]