სიახლეები

აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა 2014 წლის საქმიანობის ანგარიში წარადგინა

19.12.2014 • 1319
აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა 2014 წლის საქმიანობის ანგარიში წარადგინა

 

ქვეპროგამის “დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა” ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა გადამდებ დაავადებათა 1578 კერის ეპიდკვლევა.

 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობის მიზნით, აჭარის საჯარო სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში ჩატარდა “ჯანმრთელობის გაკვეთილები” განხორციელდა – 320 ვიზიტი, 500 შეხვედრა, რომლებიც 16 000-მდე მოსწავლემ მოისმინა.

 

რეგიონის საჯარო და კერძო სკოლებში, საბავშვო ბაღებში, ავადობის აქტიური გამოვლენის მიზნით განხორციელდა – 424 ვიზიტი, სკრინინგი გაიარა 40197-მა ბენეფიციარმა.

 

C ჰეპატიტის დიაგნოსტირების მიზნით, სწრაფი მარტივი ტესტირება ჩაუტარდა – 2875 ბენეფიციარს. 

 

ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიებზე გამოიკვლიეს – 1070 ადამიანი.

 

მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობაში კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების ადრეული დიაგნოსტიკა ჩაუტარდა 1619 ბენეფიციარს. განხორციელად 38 ვიზიტი.

 

აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 2015 წლის პროგრამების ფარგლებში, დაგეგმილია სმენის სკრინინგი ახალშობილებში, რომლის მიზანია ახალშობილებში სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა და მართვა.

 

გადაბეჭდვის წესი