სიახლეები

2014 წლის საგნობრივი ოლიმპიადა დაიწყო

31.10.2014 •
2014 წლის საგნობრივი ოლიმპიადა დაიწყო

 

პირველი ტური, 30 ოქტომბრიდან 2 ნოემბრის ჩათვლით ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩატარდება შემდეგ საგნებში:


ა) ქართული ენა და ლიტერატურა – VII; VIII; IX; X; XI-XII კლასები; 
ბ) ინგლისური ენა – VII; VIII; IX; X; XI-XII კლასები;; 
გ) მათემატიკა – VII; VIII; IX; X; XI-XII კლასები;
დ) ფიზიკა – IX; X; XI-XII კლასები; 
ე) ქიმია – X; XI-XII კლასები;;
ვ) ბიოლოგია – IX; X; XI და XII კლასები; 


რუსული სექტორის მოსწავლეებისთვის ფიზიკაში, მათემატიკაში, ქიმიასა და ბიოლოგიაში ოლიმპიადა ჩატარდება რუსულ ენაზე.


2014 წელს საგნობრივ ოლიმპიადაში მონაწილეობისათვის სულ დარეგისტრირდა 13937 მოსწავლე. მათ შორის: ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 4255 მოსწავლე, მათემატიკაში – 2991, ინგლისურ ენაში – 3100, ფიზიკაში -1048, ქიმიაში – 825 და ბიოლოგიაში -1718.

გადაბეჭდვის წესი