სიახლეები

სოციალური დაცვის პროგრამებით 4 245–მა მოქალაქემ ისარგებლა

14.10.2014 • 1658
სოციალური დაცვის პროგრამებით 4 245–მა მოქალაქემ ისარგებლა

აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის პროგრამებით სხვადასხვა სახის სამედიცინო და სოციალური დახმარება 4 257 მოქალაქემ მიიღო, გასული 9 თვის განმავლობაში, სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში, სმენის აპარატი გადაეცა 302 მოქალაქეს, რისთვისაც დაიხარჯა 85 845 ლარი. 

რეაბილიტაციის კურსი  სქოლიოზით დაავადებულ 2 707  ბავშვს დაუფინანსდა. სამინისტრომ  ამ პროგრამაზე 369 300 ლარი გამოჰყო. 

სავარძელ–ეტლი მიიღო 150–მა შშმ პირმა, რისთვისაც სამინისტრომ ამ პროგრამაზე გამოიყო 44 565 ლარი. 

100 წელს გადაცილებულ 57 მოქალაქეს გადაეცა 1000–1000 ლარი, ჯამში გამოიყო 57 000 ლარი. 

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში გაიცა 872 ვაუჩერი, გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 269 950 ლარი. 

ომში დაყუპულთა დედებსა და მეუღლეებს გადაეცათ 76 0000 ლარი. 101 ახალშობილი ტყუპის ოჯახს გადაეცა 101 000 ლარი. 

მიუსაფარ დედათა და ბავშთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 16 ბენეფიციარს, გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 58 038 ლარი.

 

გადაბეჭდვის წესი