ნეტგაზეთი • RU

აჭარაში სოციალური დაცვის პროგრამებით 4 245–მა მოქალაქემ ისარგებლა

 

2014 წლის 1 იანვრიდან 1 ოქტომბრამდე აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის პროგრამებით სხვადასხვა სახის სამედიცინო და სოციალური დახმარება 4 257 მოქალაქემ მიიღო, სამინისტროს მიერ გამოყოფილმა თანხამ 1 056 698 ლარი შეადგინა.

 

გასული 9 თვის განმავლობაში, სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში სმენის აპარატი გადაეცა 302 მოქალაქეს, რისთვისაც გამოიყო 85 845 ლარი.

 

სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაციის კურსი დაუფინანსდა 2 707 ბენეფიციარს, გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 369 300 ლარი.

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში სავრძელ–ეტლი მიიღო 150–მა შშმ პირმა, რისთვისაც პროგრამის ბიუჯეტიდან გამოიყო 44 565 ლარი.

 

100 წელს გადაცილებულ 57 მოქალაქეს გადაეცა 1000–1000 ლარი, ჯამში გამოიყო 57 000 ლარი.

 

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში გაიცა 872 ვაუჩერი, გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 269 950 ლარი.

 

ომში დაყუპულთა დედებსა და მეუღლეებს გადაეცათ 76 0000 ლარი. 101 ახალშობილი ტყუპის ოჯახს გადაეცა 101 000 ლარი.

 

მიუსაფარ დედათა და ბავშთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 16 ბენეფიციარს, გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 58 038 ლარი. 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"