სიახლეები

საშემსრულებლო ხელოვნებისა და ფოლკლორის ხელშეწყობა

01.02.2014 • 1194
საშემსრულებლო ხელოვნებისა და ფოლკლორის ხელშეწყობა

 

საგანამანთლებლო მიმართულებით განხორციელდება პროფესიული განვითარების ვორქშოპები, ტრენინგები და სემინარები თეატრის მენეჯმენტის, მარკეტინგის და თეატრის წარმატებული ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანი სხვა სფეროების მუშაობის გასაუმჯობესებლად. შემოქმედებითი მიმართულებით კი შეიქმნება ქართულ-ბრიტანული ერთობლივი სპექტაკლები.

რაც შეეხება აჭარაში არსებული ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობას, პროგრამის მიზანია მათი სასცენო კოსტიუმებით უზრუნველყოფა. ყოველწლიურად სამინისტროს ორგანიზებით ტარდება სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა.

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამით გათვალისწინებულია სასცენო კოსტუმების გადაცემა ოლიმპიადის გამარჯვებული მონაწილეებისა და ასევე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის ცენტრებთან არსებულ ფოლკლორულ ანსამბლებისათვის მუნიციპალიტეტების მოთხოვნის შესაბამისად.

გადაბეჭდვის წესი