სიახლეები

ja

03.02.2015 • 985
ja

 

 

ცვლილება საქართველოს მთავრობის №165 დადგენილებით დაზღვეულებს, 0-5 წლის ასაკის ბავშვებს, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალებს და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცებს, სტუდენტებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და საქართველოს მთავრობის N218 დადგენილების მოსარგებლეებს, სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას და პედაგოგებს შეეხება.

 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართვის შემდეგ სახელმწიფო სადაზღვევეო პროგრამის მოსარგებლეს უფლება აქვთ სამედიცინო დაწესებულება ქვეყნის მასშტაბით სურვილისამებრ აირჩიოს, თუმცა მათ სამედიცინო მომსახურება იმ დაფინასებით მიეწოდებათ, რასაც სახელმწიფო სადაზღვეო პაკეტი ითვალისწინებს.

გადაბეჭდვის წესი