ნეტგაზეთი • RU

მოსწავლეებს პროფესიის შერჩევაში დაეხმარებიან

 

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახალ პროექტს – ,,პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამას’’ იწყებს, რომლის მიხედვით, საბაზო და საშუალო საფეხურის დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებს,   პროფესიებსა და დასაქმების პერსპექტივებზე გაკვეთილები ჩაუტარდებათ.  ახალი პროექტი 2014 წლიდან ამოქმედდება.

 

 

 

როგორც სამინისტროში აცხადებენ, პროგრამის მიზანია სკოლის მოსწავლეებს პროფკონსულტანტები მომავალი პროფესიის არჩევაში, საკუთარი შესაძლებლობების ადეკვატურად შეფასებასა და განვითარებაში დაეხმარონ.  

  

 პედაგოგების საქმიანობის კოორდინირებასა და მონიტორინგს, სამინისტროს ფსიქოლოგიური ცენტრი ახორციელებს. ცენტრში უკვე დასრულდა პროფკონსულტანტების გადამზადების პირველი ეტაპი.  

 

კონკურსის წესით შერჩეულმა 103-მა პროფკონსულტანტმა და ხუთმა კოორდინატორმა  ეტაპობრივად გაიარა გადამზადება შემდეგ მოდულებში: მოზარდის ასაკობრივი თავისებურებები, ეფექტური კომუნიკაცია, მართვის უნარჩვევები, პროფორიენტაცია.

 

 გადამზადებული პროფკონსულტანტები კლასის დამრიგებლებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის გაკვეთილების ჩატარებაში, უზრუნველყოფენ სხვადასხვა აქტივობების ორგანიზებას, სკოლებისთვის შრომით ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებზე ინფორმაციის მიწოდებას, სკოლებისა და დამსაქმებლების ერთმანეთთან დაკავშირებას და თანამშრომლობას.

 

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ლელა დუმბაძე