სიახლეები

ქობულეთში შტორმით დანგრეული სანაპიროს აღდგენაში 2 მილიონამდე ლარი დაიხარჯება

02.03.2024 • 3811
ქობულეთში შტორმით დანგრეული სანაპიროს აღდგენაში 2 მილიონამდე ლარი დაიხარჯება

ქობულეთში შტორმის დროს დაზიანებული სანაპირო ზოლის აღდგენა-რეაბილიტაციაზე მერიამ ტენდერი 1 928 800 ლარით გამოაცხადა.

ტენდერს ახლავს პროექტი, რომლის მიხედვითაც უნდა შესრულდეს სამუშაოები. პროექტი ითვალისწინებს როგორც ახალი კონსტრუქციების, ასევე შტორმის შემდეგ დაზიანებული და დასაწყობებული მასალებისა [მაგალითად ფილების] და ინვენტარის მოწყობას.

პირობის მიხედვით სამუშაოები, ტენდერში გამარჯვებულთან ხელშეკრულების დადების მომდევნო დღიდან, 120 დღეში უნდა დასრულდეს.

ტენდერში წინადადებების მიღება კი, 2024 წლის 17 მარტს დაიწყება და 22 მარტს დასრულდება.

პლაჟზე ჩასასვლელად ქობულეთის სანაპიროზე მოსაწყობი ლითონის კიბე / ფოტო პროექტიდან

„შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა შეადგენს 3  წელს. საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან, ხოლო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შეწყვეტის მომენტიდან.

მიმწოდებელი პასუხს აგებს საგარანტიო ვადის ფარგლებში ობიექტის შეუფერხებელ ფუნქციონირებაზე. თუ საგარანტიო ვადის განმავლობაში აღმოჩნდება ობიექტის ნორმალური ექსპლუატაციისათვის ხელის შემშლელი ნაკლი, მიმწოდებელი ვალდებულებას ღებულობს საკუთარი ხარჯით აღმოფხვრას ნაკლი შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში.“ – აღნიშნულია ტენდერში.

სატენდერო მოთხოვნაა, რომ შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში შესრულებული ჰქონდეს წელიწადში საშუალოდ 2 893 200 ლარის ოდენობის ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები.

2023 წლის 27 ნოემბერს, ძლიერი შტორმის შედეგად ქობულეთში ზღვა სანაპიროზე გადმოვიდა, დააზიანა ინფრასტრუქტურა და დატბორა სახლები:

 

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: