ნეტგაზეთი • RU

4 ქალაქში ავტომანქანების გამონაბოლქვის კონტროლი დაიწყო – ჯარიმა 100 ლარიდან იწყება

საქართველოს ოთხ ქალაქში: ბათუმში, ქუთაისში, თბილისსა და რუსთავში ავტოტრანსპორტის ხილული გამონაბოლქვის კონტროლი დაიწყო. გამონაბოლქვს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი გააკონტროლებს.

აღნიშნული ქალაქების ტერიტორიაზე ხილული გამონაბოლქვის მქონე იმ სატრანსპორტო საშუალების მართვა, რომლის გამონაბოლქვიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ნორმას არ შეესაბამება, პირველ შემთხვევაში გამოიწვევს სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის დაჯარიმებას 100 ლარით.

100 ლარით დაჯარიმდება მძღოლი იმ შემთხვევაშიც, თუ ხილული გამონაბოლქვის მქონე სატრანსპორტო საშუალების მართვის შემთხვევაში, გამონაბოლქვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით შემოწმებას თავს აარიდებს, ან შემოწმებაზე უარს იტყვის.

საქართველოს კანონმდებლობით, „ხილული გამონაბოლქვის მქონე იმ სატრანსპორტო საშუალების სხვა პირისთვის სამართავად გადაცემა/საექსპლუატაციოდ გადაცემა/საექსპლუატაციოდ დაშვება, რომლის მართვაც თბილისის, ბათუმის, ქუთაისის ან რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორციელდება და რომლის გამონაბოლქვიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ნორმას არ შეესაბამება, – გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის დაჯარიმებას – 500 ლარის ოდენობით.“

დაჯარიმებიდან თუ 15 დღეა გასული და სატრანსპორტო საშუალების გამონაბოლქვი კვლავ არ შეესაბამება დადგენილ ნორმებს, ასეთ შემთხვევაში ფიზიკურ პირს უკვე 300 ლარით, ხოლო იურიდიულ პირს 1 500 ლარით დააჯარიმებენ.

იგივე სამართალდარღვევისთვის [თუ მეორე დაჯარიმებიდან ასევე 15 დღეა გასული], ფიზიკურ პირს – 600, ხოლო იურიდიულ პირს – 3 000 ლარით დააჯარიმებენ.

„თუ პირს დაჯარიმებასთან დაკავშირებით პრეტენზია ექნება, უფლება აქვს, ავტოსატრანსპორტო საშუალებას, დარღვევის გამოვლენიდან 2 საათის განმავლობაში, თავისი ხარჯით, აკრედიტებულ ინსპექტირების ცენტრში ჩაუტაროს ექსპერტიზა და თუ დარღვევა არ დაფიქსირდება, გათავისუფლდება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისგან“ – აცხადებენ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში.

დეპარტამენტის ინფორმაციით, „ჯარიმის 10 დღის ვადაში გადახდის შემთხვევაში, სამართალდამრღვევს, ჯარიმის ოდენობა 20%-ით შეუმცირდება. ამასთან, „ჯარიმების გადამოწმება მოქალაქეებს შეეძლებათ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ვებგვერდებზე, ხოლო ჯარიმის გადახდა კი შესაძლებელი იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდის საშუალებით“.

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესაბამისი ცვლილები 2023 წლის ივლისში შევიდა და ის 2023 წლის 4 სექტემბრიდან ამოქმედდა.

2023 წლის 4 სექტემბრიდან ამოქმედდა ასევე „სატრანსპორტო საშუალების გამონაბოლქვის ნორმა და ხილული გამონაბოლქვის მქონე სატრანსპორტო საშუალების გამონაბოლქვის გზაზე შემოწმების წესი“, რომელიც მთავრობამ პირველ სექტემბერს დაამტკიცა.

ამავე თემაზე:

  • მანქანის გამონაბოლქვის კონტროლის გამკაცრება 2022 წლიდან იგეგმებოდა თუმცა გადაავადეს
  • მავნე გამონაბოლქვის შემთხვევაში რომ მძღოლებს დააჯარიმებდნენ, შესაბამის კანონპროექტზე საუბარი 2022 წლის ბოლოს დაიწყო
  • საქართველოს ოთხ ქალაქში ხილულ გამონაბოლქვზე კონტროლი 2023 წლის ივნისიდან იგეგმებოდა, თუმცა არ დაიწყო

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com