მთავარი,რეკლამა,სიახლეები

მენეჯერი ქალები „შუახევი ჰესიდან“

30.12.2022 • 2413
მენეჯერი ქალები „შუახევი ჰესიდან“

უკვე მესამე წელია აჭარაში „შუახევი ჰესი“ მუშაობს – კომპანია „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ 187 მეგავატი სიმძლავრის შუახევის ჰესების კასკადი, ერთადერთ პროექტი ქართულ ენერგოსექტორში, რომელიც სამი უმსხვილესი და გავლენიანი ფინანსური ინსტიტუტის: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD), აზიის განვითარების ბანკისა (ADB) და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია IFC-ის მიერ ფინანსდება.

სხვა ენერგოკომპანიების მსგავსად, „შუახევი ჰესზე“ დასაქმებული პირების უმრავლესობა კაცია, თუმცა კომპანიის მენეჯმენტში ქალები მნიშვნელოვან და საპასუხისმგებლო პოზიციებს იკავებენ.

მათ შორისაა იზა გოცაძე, რომელიც კომპანიის სტრატეგიული კომუნიკაციების მიმართულებას ჯერ კიდევ ჰესის მშენებლობის ეტაპიდან ხელმძღვანელობს. მისი საქმე „შუახევი ჰესის“ საქმიანობით დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა და ინფორმირებაა.

იზა გოცაძე

იზა გოცაძე

იგი აღნიშნავს, რომ დაინტერესებულ მხარეთა ინფორმირება ჯერ კიდევ ჰესის მშენებლობის ეტაპზე იყო მნიშვნელოვანი კომპანიისთვის და ეს პროცესი ჰესის ოპერირების პირობებშიც უწყვეტია:

„ჩვენი მიზანია ვიყოთ მაქსიმალურად ღია და კომპანიაში მიმდინარე ყველა პროცესი მიმდინარეობდეს გამჭვირვალედ. მუდამ მზად ვართ ჩვენი საქმიანობით დაინტერესებული ადამიანებისთვის ინფორმაციის გაზიარებისთვის და მათ კითხვებზე საპასუხოდ.

გარდა გარე კომუნიკაციისა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შიდა კომუნიკაციაც. თითოეული თანამშრომელი ჩვენი კომპანიის ელჩია და მათი მუდმივი ინფორმირება კომპანიაში მიმდინარე პროცესებზე, სხვადასხვა დეპარტამენტის საქმიანობაზე ძალიან მნიშვნელოვანია.

გარდა ამისა, ჩვენი კომპანიის მენეჯმენტი მუდმივად მართავს შეხვედრებს კომპანიის თანამშრომლებთან, რათა მუდმივად იყოს გაზიარებული მათი მოსაზრებები კომპანიის საქმიანობის პროცესში“ – ამბობს იზა გოცაძე.

კომპანია „აჭარისწყალი ჯორჯიასთვის“ შუახევი ჰესის არეალში მცხოვრები მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლება და რეგიონის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარება ერთ-ერთ პრიორიტეტია, რასაც კომპანია ყოველდღიური საქმიანობით ადასტურებს.

კომპანიის სოციალურ გუნდს ნინო დიასამიძე ხელმძღვანელობს, ის შუახევი ჰესის გუნდს ჯერ კიდევ მშენებლობის ეტაპზე შემოუერთდა.

ნინო გუნდთან ერთად ხშირად მართავს შეხვედრებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან.

ნინო დიასამიძე

ნინო დიასამიძე

იგი ამბობს, რომ მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესების მიზნით, კომპანიამ ჯერ კიდევ ჰესის მშენებლობის ეტაპზე შეიმუშავა რამდენიმე მთავარი მიმართულება, რომლის საჭიროებაც რეგიონის კვლევის შესაბამისად ჩამოყალიბდა:

„ეს არის განათლება და ცნობიერების ამაღლება, თემების განვითარება და ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

მშენებლობის პერიოდიდან დღემდე ჩვენი სოციალური პროგრამების პორტფოლიო ასობით გრძელვადიან და შედეგზე ორიენტირებულ პროექტს ითვლის.

თემთან დიალოგი და კომუნიკაცია ელექტროენერგიის გამომუშავების ეტაპზეც გრძელდება. საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრები მუდმივად ხვდებიან მოსახლეობას და აწვდიან ინფორმაციას კომპანიის საქმიანობაზე, მოსახლეობასთან ერთად ვგეგმავთ და ვახორციელებთ სხვადასხვა სოციალურ პროექტს“ – ამბობს ნინო დიასამიძე.

კომპანია „აჭარისწყალი ჯორჯიაში“ დანერგილია გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემა. იმისათვის, რომ გაზომონ ჰესის ოპერირების ზეგავლენა გარემოზე, კომპანია მუდმივად ახორციელებს მონიტორინგს სხვადასხვა მიმართულებით.

მიუხედავად იმისა, რომ დღემდე სტატისტიკური ანალიზის შედეგები დადებითია, კომპანია გარემოსდაცვითი ნებართვის ფარგლებში მაინც ახორციელებს საკომპენსაციო ღონისძიებებს, კერძოდ, მდინარის ადგილობრივი კალმახით დათევზიანებას, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში ტყის გაშენებასა და სხვა.

ნინო გაგუა

ნინო გაგუა

ნინო გაგუა კომპანიის გარემოსდაცვით გუნდს ხელმძღვანელობს. იგი ამბობს, რომ კომპანია ძალისხმევას არ იშურებს გარემოზე ზემოქმედების რისკების შესამცირებლად:

,,ჩვენ ვცდილობთ ვიყოთ პასუხისმგებლობიანი კომპანია, უზრუნველყოთ ჩვენი საქმიანობის შესაბამისობა საქართველოს გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მოთხოვნებთან. ასევე, გადავდგათ ხელშესახები ნაბიჯები მდგრადი განვითარების კუთხით. ვინარჩუნებთ მდინარის წყლის ხარისხს, მის ბიომრავალფეროვნებას. ვიცავთ მავნე ზემოქმედებისგან ჰაერს, ნიადაგს, ფლორას და ფაუნას.

მდგრადობის უზრუნველსაყოფად კომპანიას გრძელვადიანი მიზნებიც აქვს: საყოფაცხოვრებო და სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნის მაქსიმალურად შემცირება, ენერგიის დაზოგვა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამოყენებით გამოწვეული ემისიების მინიმუმამდე დაყვანა“ – ამბობს ნინო გაგუა.

კომპანია „შუახევი ჰესის“ ყველა თანამშრომელი სარგებლობს ჯანმრთელობის დაზღვევით, დღიური კვებით, მობილური სერვისით, საცხოვრებელი ფართით, რომელიც მთლიანად ფინანსდება კომპანიის მიერ და უზრუნველყოფილია კომპანიის მფლობელი ნორვეგიული და ინდური კომპანიების, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების სტანდარტების შესაბამისად.

ლელა მესხიძე

ლელა მესხიძე

ადამიანური რესურსების გუნდს კომპანიაში ლელა მესხიძე ხელმძღვანელობს:

„ვხელმძღვანელობთ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის, ქართული კანონმდებლობის, ჩვენი სპონსორების და დამფინანსებელი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების სტანდარტების შესაბამისად. კომპანიაში დაცულია თითოეული თანამშრომლის უფლება.

ჩვენთვის, კომპანიის ყველა თანამშრომლის ხმა ერთნაირად მნიშვნელოვანია და მუდმივად ვცდილობთ გავატაროთ ისეთი შიდა პოლიტიკა, სადაც მაქსიმალურად გათვალისწინებული იქნება თითოეული მათგანის ინტერესი.

ამავდროულად შემუშავებული გვაქვს გამჭვირვალე და ეფექტური რეკრუტირების სისტემა ახალი თანამშრომლების შერჩევის პროცესში. კომპანიის ყველა თანამშრომელს აქვს შესაძლებლობა, დაესწროს სხვადასხვა ტრენინგს, აიმაღლოს კვალიფიკაცია და გაიუმჯობესოს უნარები, რაც კიდევ უფრო წარმატებულს გახდის მის საქმიანობას ჩვენს კომპანიაში“ – ამბობს ლელა მესხიძე.

წელს შუახევი ჰესის მიერ გამომუშავებულმა ელექტროენერგიამ საპროგნოზო მაჩვენებელს გადააჭარბა და 444 მლნ კვტსთ ელექტროენერგია შეადგინა.

„შუახევი ჰესის“ პროექტის მფლობელები არიან ნორვეგიული კომპანია Clean Energy Invest-ი და ინდური – Tata Power-ი.

ამავე თემაზე: 

„შუახევი ჰესმა“ წელს საპროგნოზო მაჩვენებელზე მეტი ელექტროენერგია გამოიმუშავა

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: