ნეტგაზეთი • RU

ცვლილებაა სასკოლო ოლიმპიადის ჩატარების წესში

სასკოლო ოლიმპიადებში მონაწილეობის წესში ცვლილებებია.

განათლების მინისტრის ბრძანებით, იმ შემთხვევაში, თუ ოლიმპიადაში მონაწილე პირი, წინა წლების საგნის ოლიმპიადის, საერთაშორისო ოლიმპიადის ან ეროვნული სასკოლო ნაკრები გუნდის წევრი ან რეზერვისტია და რაიმე საპატიო მიზეზით ვერ მიიღებს მონაწილეობას ოლიმპიადის პირველ ან მეორე ტურში, მას უფლება აქვს გავიდეს ოლიმპიადის მომდევნო ტურში.

„საპატიო მიზეზს განსაზღვრავს ცენტრი, სამინისტროს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციის საფუძველზე“.

სასკოლო ოლიმპიადის პირველ ტურში მონაწილეობა შეუძლია როგორც საჯარო, ისე კერძო სკოლის საბაზო ან საშუალო საფეხურის მოსწავლეს.

ცვლილება შეეხო გასაჩივრების წესსაც.

„პირველი, მეორე და მესამე ტურის პროცედურულ დარღვევებზე წარმოშობილი პრეტენზიები განიხილება ცენტრის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შექმნილი საპრეტენზიო კომისიის მიერ და მიღებული გადაწყვეტილება მტკიცდება ცენტრის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.“

პროცედურის დადგენილი წესის დარღვევის ფაქტის თაობაზე ოლიმპიადის მონაწილე უფლებამოსილია, ოლიმპიადის დასრულების მეორე დღის 17 საათამდე პრეტენზია შეიტანოს ცენტრის დირექტორის სახელზე.

საპრეტენზიო კომისია 5 კალენდარული დღის განმავლობაში განიხილავს საპრეტენზიო განაცხადს და თავის დასკვნას წარუდგენს ცენტრის დირექტორს.“.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
ლელა დუმბაძე, ჟურნალისტი. ტელ: [0042] 27 45 12. lelabatumelebi@gmail.com