მთავარი,სიახლეები

ახალი ნაგავსაყრელები ყველა დასახლებულ პუნქტში – 2022-2026 წლის ეროვნული გეგმა

09.08.2022 • 1180
ახალი ნაგავსაყრელები ყველა დასახლებულ პუნქტში – 2022-2026 წლის ეროვნული გეგმა

2026 წლისთვის საქართველოში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ახალი ნაგავსაყრელები და გადამტვირთი სადგურები უნდა მოეწყოს, ამავე დროისთვის უნდა დაიხუროს ყველა ძველი ნაგავსაყრელი. ამის შესახებ ნარჩენების მართვის 2022-2026 წლების ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში წერია, რომელიც გუშინ, 8 აგვისტოს, მთავრობის სხდომაზე დაამტკიცეს.

ნარჩენების მართვის ეროვნული გეგმის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომ 2026 წლამდე ქვეყანაში დაინერგოს მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების ახალი სერვისი ყველა დასახლებულ პუნქტში და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება.

მთავრობის სხდომაზე გუშინ მიღებული გადაწყვეტილებით, ცვლილება შედის საქართველოს ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნულ სტრატეგიაში. ამ  ცვლილებით, ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიის არსებულ 9 მიზანს ემატება 4 ახალი სტრატეგიული მიზანი:

სახიფათო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება, პლასტიკის ნარჩენების მართვა, ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სისტემების შექმნა და დანერგვა, ინერტული, სამშენებლო და ნგრევის ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება; ამის გათვალისწინებით ჩამოყალიბდა ახალი ამოცანები.

ნარჩენების მართვის კანონმდებლობისა და სისტემის სრულყოფა, საქართველოს მთავრობისთვის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებაა.

ნარჩენების მართვის 2022-2026 წლების ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში გაწერილია ისეთი ღონისძიებები, როგორიცაა:

 • კანონმდებლობის სრულყოფა და მისი სრული ჰარმონიზება ევროკავშირის რეგულაციებთან;
 • მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სერვისის სრული მიწოდება ყველა დასახლებული პუნქტისთვის;
 • მუნიციპალური საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სისტემის დანერგვა;
 • საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ახალი ნაგავსაყრელების და გადამტვირთი სადგურების მოწყობა და ძველი ნაგავსაყრელების დახურვა;
 • სამშენებლო და ნგრევის ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სისტემების შექმნა და დანერგვა;
 • სახიფათო ნარჩენების მართვის შესაძლებლობების გაძლიერება;
 • პლასტიკის ნარჩენების პრევენციისა და დამუშავების ღონისძიებების ხელშეწყობა;
 • ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სისტემების შექმნა და დანერგვა;
 • „დამბინძურებელი იხდის“ პრინციპის შესაბამისად სატარიფო პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა;
 • ნარჩენების რეციკლირების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა;
 • ცნობიერების ამაღლებისა და ჩართული მხარეების შესაძლებლობების გაძლიერება.

ამავე თემაზე:

რამდენად საშიშია თუ სახლში ვერცხლისწყლიანი თერმომეტრი გაგიტყდათ

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: