მთავარი,სიახლეები

ვინ მიიღებს ბინას „ოცნების ქალაქში“ – კრიტერიუმები დააზუსტეს

25.06.2022 • 3582
ვინ მიიღებს ბინას „ოცნების ქალაქში“ –  კრიტერიუმები დააზუსტეს

აჭარის მთავრობამ „ოცნების ქალაქში“ ბინის გაცემის რიგითობის კრიტერიუმები განსაზღვრა. დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ უმაღლეს საბჭოს წარუდგინა, პირველ ეტაპზე ბინებს მიიღებენ ოჯახები, რომლებსაც ახალი კორპუსების მშენებლობის დასაწყებად დაკავებული ტერიტორიების გათავისუფლება მოუწევთ.

„ოცნების ქალაქის“ ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის შესახებ პროგრამის მიხედვით პირველ ეტაპზე ბინებს მიიღებენ ასევე ოჯახები, რომელთა შემადგენლობაშია შშმ სტატუსის მქონე ბავშვი ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი.

ასევე, ოჯახი, რომლის შემადგენლობაშია სპეციალური სამედიცინო მომსახურების საჭიროების მქონე პირი [რომელსაც არ აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი, თუმცა მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საჭიროებს ხანგრძლივ ან მუდმივ სამედიცინო მომსახურებას.]

შემდეგ მოდიან  მარტოხელა მშობლები, მარჩენალდაკარგულები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირები,
მრავალშვილიანი ოჯახები [3 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი].

ოჯახი, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არაუმეტეს 120 000 სარეიტინგო ქულით და მრავალსულიანი ოჯახები [7 და მეტი წევრი]

პირველ ეტაპზე განიხილება ასევე ოჯახები, რომელთა შემადგენლობაშია ომის ვეტერანი ან მასთან გათანაბრებული
პირი საპენსიო ასაკის პირი, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირი, ან დევნილი.  შემდეგ მოდიან სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახები და იპოთეკით დაზარალებული ოჯახები.

ამავე თემაზე:

ვინ [ვერ] მიიღებს ბინას „ოცნების ქალაქში“ – აჭარის მთავრობამ კრიტერიუმები განსაზღვრა

 

 

 

 

 

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: