ნეტგაზეთი • RU

მერია გეგმავს ავარიული სახლების პროგრამის მონაწილე კომპანიებს k2 გაუზარდოს

ბათუმის მერიამ ავარიული სახლების ჩანაცვლების წესი შეიმუშავა. ამ წესის მიხედვით, შესაძლებელია პროგრამაში მონაწილე სამშენებლო კომპანიებს განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი [k2] გაუზარდონ.

შესაძლებელია განხორციელდეს მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტების ზღვრული მაჩვენებლების გადამეტება – წერს მერია.

გარდა ამისა, პროგრამაში მონაწილე კომპანიებისთვის შეიძლება დასაშვები იყოს პროექტის განსხვავებული პირობებით შეთანხმება, მოლაპარაკების საგანი შესაძლოა გახდეს ფუნქციური ზონა და მისი რეგლამენტი, სატრანსპორტო და გამწვანების რეგულაციები, მიჯნის ზონისა და შენობა-ნაგებობის განთავსების წესის, ავტოსადგომების რაოდენობისა და სხვა.

კომპანიები განსხვავებული პირობებით შეძლებენ  ქალაქთმშენებლობითი და სამშენებლო დოკუმენტაციის დამტკიცებას ან მათში ცვლილების შეტანას, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მერიის ინფორმაციით, პროგრამა ითვალისწინებს ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლებას ახალი და
მდგრადი შენობა-ნაგებობებით.

ეს წესი არ ვრცელდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე.

მერიის მიერ შემუშავებული წესის მიხედვით, ავარიულ სახლში დაინტერესებული პირების არსებული საკუთრების ჩანაცვლება
იგეგმება იმავე მიწაზე აშენებულ ახალ შენობა-ნაგებობაში.

ავარიული სახლების ჩანაცვლებისას, მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია დაინტერესებული პირების მიმართ გამოიყენოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საბინაო ფონდი ან მიწის რესურსი, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

ეს წესი ჯერ მხოლოდ პროექტია და ის ბათუმის საკრებულომ უნდა დაამტკიცოს. მერიის მიერ შემუშავებული ავარიული სახლების ჩანაცვლების წესის შესახებ დეტალურად  მოგვიანებით გამოვაქვეყნებთ.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი