ნეტგაზეთი • RU

ვინ შეიძლება იყოს მაძიებელი მასწავლებელი – ცვლილება კანონში

„ზოგადი განათლების შესახებ კანონში“ ცვლილება შევიდა, რის მიხედვითაც ოფიციალურად განიმარტა, თუ ვინ შეიძლება იყოს მასწავლებლობის მაძიებელი.

მაძიებელი შეიძლება იყოს პირი, რომელსაც აქვს სულ მცირე ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის ან საგნობრივი ჯგუფის მიმართულებით ბაკალავრის ხარისხი, ასევე, სახელოვნებო და სასპორტო პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მინიმუმ ორი წელია მუშაობს.

ამასთან, მაძიებელი მასწავლებელი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და გავლილი უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა.

მსგავსი ცვლილება, რომელიც მაძიებელი მასწავლებლის სტატუსს უკავშირდება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონშიც შევიდა, რომლის მიხედვით, „მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ან შესაბამისი სახელოვნებო/სასპორტო/სამხედრო პროფესიული განათლების მქონე პირს“.

აღნიშნულ ცვლილებამდე მაძიებელი მასწავლებლის სტატუსის მოპოვება არ შეეძლოთ, მაგალითად, პირებს, ვისაც პროფესიული სახელოვნებო განათლება ჰქონდათ.

ცვლილებას ხელს აწერს საქართველოს პრეზიდენტი.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
ლელა დუმბაძე, ჟურნალისტი. ტელ: [0042] 27 45 12. lelabatumelebi@gmail.com