ნეტგაზეთი • RU

ოფიცერი ქალი 45 წლის გახდა და ჯარიდან დაითხოვეს, ის პარლამენტს უჩივის

ეკატერინე ჩერქეზიშვილი პარლამენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში დავობს. იგი სამხედრო მოსამსახურე იყო და სამსახურიდან მას შემდეგ დაითხოვეს, როცა 45 წლის გახდა.

კანონით დადგენილი ზღვრული ასაკი 45 წელია უმცროსი ოფიცრებისთვის, რასაც ეკატერინე ჩერქეზიშვილმა 2019 წელს მიაღწია. იგი 2019 წლის 19 თებერვალს გაათავისუფლეს. ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე მიიჩნევს, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ დისკრიმინაციულია იმ ნაწილში, სადაც ზღვრული ასაკია დადგენილი. „ეს არღვევს თანასწორობის პრინციპს“, – მიიჩნევს მოსარჩელე.

კანონის მიხედვით, რიგითების, კაპრალების და სერჟანტების ზღვრული ასაკი 50 წელია, პოლკოვნიკისთვის კი –  55 წელი.

მოსარჩელე ასევე მიუთითებს, რომ იგი უმცროსი ოფიცრის თანამდებობით იკავებდა კაპიტნის წოდებას, რომლის უშუალო მოვალეობას უფროსი ოფიცრისაგან დავალების მიღება და დავალების შემსრულებლისთვის გადაცემა წარმოადგენს. ეს თანამდებობა არ მოიცავს ფიზიკურ დატვირთვას, განსხვავებით მის ქვემოთ მდგომი სამხედრო მოსამსახურეების − კაპრალისა, უმცროსი სერჟანტისა და უფროსი სერჟანტისა, რომელთა საქმიანობა ეფუძნება ფიზიკურ დატვირთვას.

ეკატერინე ჩერქეზიშვილს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების ავიაციის და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის ცენტრალური საკომანდო პუნქტის S-6-ის ოფიცრის თანამდებობა ეკავა.

„სადავო ნორმის ლეგიტიმურ მიზანს, შესაძლოა, წარმოადგენდეს თავდაცვის სამინისტროს დანაყოფების გამართული ფუნქციონირება და უსაფრთხოება, მაგრამ ამგვარი ბლანკეტური შეზღუდვა ვერ იქნება მიჩნეული დასახელებული მიზნის მიღწევის გამოსადეგ საშუალებად,“ – მიიჩნევს ეკატერინე ჩერქეზიშვილი. ის აპროტესტებს იმას, რომ სადავო ნორმა არ ითვალისწინებს ინდივიდუალური შემოწმების შესაძლებლობას და ვრცელდება ყველა უმცროს ოფიცერზე.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი