ნეტგაზეთი • RU

რუსუდან გოცირიძე პანდემიის პერიოდის შეზღუდვებს საკონსტიტუციოში ასაჩივრებს

მოქალაქე რუსუდან გოცირიძე საკონსტიტუციო სასამართლოში პანდემიის დროს დაწესებულ შეზღუდვებს ასაჩივრებს. ის  სადავო ნორმის საფუძველზე 2 ათასი ლარით დააჯარიმეს ღამის საათებში გადაადგილებისთვის იმ მიზეზით, რომ მის სახელზე გაცემულ საშვში მითითებული არ იყო გადაადგილების ტერიტორია. რუსუდან გოცირიძის ინტერესებს სასამართლოში “ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი“ [EMC] დაიცავს.

დავის საგანია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსისა და სისხლის სამართლის კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც ითვალისწინებენ მკაცრ სანქციებს იზოლაციისა და კარანტინის წესის ან/და საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევისთვის.

გასაჩივრებულია ასევე მითითებული სამართალდარღვევების განხილვის წესი და მათი დარღვევისათვის პირის შესაბამის სივრცეში მოთავსების უფლებამოსილება სასამართლო კონტროლის გარეშე.

„გარდა ამისა, სადაო ნორმების საფუძველზე, პირს იზოლაციისა და კარანტინის წესის ან/და საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში შესაძლოა დაეკისროს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა, მათ შორის 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთაც კი. სადაო ნორმები ითვალისწინებს პირისთვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებას იზოლაციისა და კარანტინის წესის ან/და საგანგებო მდგომარეობის ნებისმიერი დარღვევისათვის, იმ პირობებში, როდესაც განუსაზღვრელია შეზღუდვების შინაარსი,“ – აღნიშნულია EMC-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

კონსტიტუციური სარჩელით სადავოდ არის გამხდარი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული პრევენციული ღონისძიებაც, რომელიც იზოლაციისა და კარანტინის წესის და საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს ანიჭებს პირის შესაბამის სივრცეში გადაყვანის უფლებამოსილებას.

EMC-ის შეფასებით, სადაო ნორმა ერთის მხრივ ქმნის ადამიანის თავისუფლების უფლებაში ჩარევის ბუნდოვან და განუსაზღვრელ საფუძველს, მეორეს მხრივ კი, პირის თავისუფლების უფლების შეზღუდვას უშვებს სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებულ თავისუფლების უფლებას.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი