ნეტგაზეთი • RU

ბათუმის ბიუჯეტი 4 მილიონამდე ლარით გაიზარდა – როგორ გადანაწილდა თანხა

ბათუმის ბიუჯეტში ცვლილება შევიდა, რაც შემოსულობების გაზრდით და ამ თანხის სხვადასხვა პროგრამებში გადანაწილებით იყო განპირობებული. ბიუჯეტი, ძირითადად, ტრანსფერების ხარჯზე 3 946 900 ლარით გაიზარდა.

ბიუჯეტის შემოსულობებსა და გადასახდელებში აისახა აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან, ასევე საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა.

კერძოდ: სპეციალური ტრანსფერი 266 900 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან „ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის“ პროექტის ფარგლებში შესყიდული საქონლისა და მომსახურების დღგ-ის 50% გადახდის მიზნით.
სპეციალური ტრანსფერი – 1 800 000 ლარი კი, აჭარის მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხაა. სხვა შემოსავლების სახით კი ბიუჯეტში  1 880 000 ლარი შევიდა.

გარდა ამისა, 2019 წლის რვა თვის ფაქტიური შესრულების გათვალისწინებით გაიზარდა წლიური საპროგნოზო მაჩვენებელი, კერძოდ: პროცენტები – 640 000 ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან – 280 000 ლარი  [უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვ.]. ჯარიმები, სანქციები და საურავები – 550 000 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები  – 410 ათასი ლარი.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი