მთავარი,სიახლეები

პატიმარმა, რომელსაც უვადო პატიმრობა აქვს მისჯილი, პარლამენტს საკონსტიტუციო დავა მოუგო

20.09.2019 • 3083
პატიმარმა, რომელსაც უვადო პატიმრობა აქვს მისჯილი, პარლამენტს საკონსტიტუციო დავა მოუგო

საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა ბადრი ბეჟანიძის სარჩელი. მას უვადოდ თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. პატიმარი ასაჩივრებდა სამართლებრივ ნორმას, რომლის მიხედვითაც სისხლის სამართლის კოდექსში 2007 წელს შესული ცვლილება „დანაშაულის არაერთგზის ჩადენასთან“ დაკავშირებით მხოლოდ მათ შეეხო, ვინც ამ პერიოდის შემდეგ გასამართლდნენ.

ბადრი ბეჟანიძე 2007 წლამდე გასამართლდა ერთი და იმავე დანაშაულის რამდენჯერმე ჩადენის გამო. იგი გაასამართლეს, როგორც დანაშაულის არაერთგზის ჩამდენი პირი, დანაშაულის არაერთგზის ჩადენა კი დამამძიმებელი გარემოებაა. 2007 წლის შემდეგ ბადრი ბეჟანიძეს ამ ფორმით ვეღარ გაასამართლებდნენ, რადგან „დანაშაულის არაერთზის ჩადენას“ მხოლოდ იმ შემთხვევაში ადგენს კანონი, თუ იმავე დანაშაულის ჩადენისთვის პირი უკვე იყო წარსულში ნასამართლევი.

მოსარჩელის პოზიციით, ცვლილებების განხორციელების შემდგომ, მოქმედი წესის გამოყენების შემთხვევაში, მის მიერ წარსულში ჩადენილი ქმედება არაერთგზის  დანაშაულად არ დაკვალიფიცირდებოდა და არ გამოიწვევდა მისთვის განსაკუთრებით მძიმე სასჯელის – უვადო თავისუფლების აღკვეთის დაკისრებას. ბადრი ბეჟანიძე მიიჩნევდა, რომ ირღვევა კონსტიტუციით გათვალისწინებული თანასწორობის უფლება და „შემამსუბუქებელი კანონის უკუძალით გამოყენების კონსტიტუციური პრინციპი“.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით, დანაშაულის არაერთგზისობის ცნების ცვლილება და, შესაბამისად, პასუხისმგებლობის შემსუბუქება, ნაკარნახევი იყო ცვლილებამდე არსებული შედარებით უფრო მკაცრი სასჯელის ზომის საჭიროების არარსებობით. ამ პირობებში კი, ახალი კანონის მოქმედების წარსულ ურთიერთობებზე გაუვრცელებლობა იწვევდა პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი კანონის უკუძალით გამოყენების კონსტიტუციური უფლების შეზღუდვას.

ამავე დროს სასამართლომ მიიჩნია, რომ არ არსებობდა რაიმე საჯარო ინტერესი, რომელიც სადავო ნორმით დადგენილ უფლების შეზღუდვას გაამართლებდა.

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: