ნეტგაზეთი • RU

ჯანდაცვის პროგრამებისთვის დამატებით 100 მილიონი ლარია საჭირო

 

საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის, მათ შორის, „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის“ პროგრამისთვის, წლის ბოლომდე დამატებით 100  მილიონ ლარამდეა საჭირო. მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანამდე, სამინისტროს დაევალა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დაფინანსების გაზრდა, მისთვის გამოყოფილი თანხების გადანაწილების ხარჯზე.

 

ჯანდაცვის სამინისტროსთვის შესაბამისი სახსრების დამატება, მთავრობის დავალებით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ, საბიუჯეტო კანონის ცვლილების პროექტის მომზადების დროს უნდა უზრუნველყოს.

 

მთავრობის გადაწყვეტილებით საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების 60 სამოცი მილიონი ლარით და ასევე სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების   2 მილიონი ლარით შემცირების ხარჯზე, გაიზარდა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები 20 მილიონი ლარით, ხოლო საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები 42 მილიონი ლარით;

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ასევე დაევალა საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის 21 მილიონი ლარით გაზრდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ასიგნებების ამავე თანხით შემცირების ხარჯზე.ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
" ბათუმელები“