ნეტგაზეთი • RU

სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის მქონე სუბიექტები

 

სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის მქონე 25 სუბიექტს შორისაა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელობის ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი, ბათუმის პორტი და საბაჟო-გამშვები პუნქტი „სარფი“. სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის მქონე სუბიექტების ნუსხა საქართველოს მთავრობამ 2015 წლის 18 ნოემბერს დაამტკიცა.  

 

სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის მქონე სუბიექტებია:

 

1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.

2. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

3. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

4. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო.

5. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.

6. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

7. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო.

8. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.

10. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია.

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია.

12. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“.

13. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – შემოსავლების სამსახურის საბაჟო-გამშვები პუნქტი „სარფი“.

14. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო.

15. სს  „თელასი“.

16. სს  „საქართველოს რკინიგზა“.

17. სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგო“.

18. შპს „ენგურჰესი“.

19. შპს  „საქაერონავიგაცია“.

20. თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.

21. ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელობის ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი.

22. თამარ მეფის სახელობის მესტიის აეროპორტი.

23. დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი.

24. ქალაქ ბათუმის პორტი.

25. ქალაქ ფოთის პორტი.

 

ბათუმი /არჩილ კახაძის ფოტო/

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
" ბათუმელები"