მთავარი,სიახლეები

მარიხუანას თუ მოსაწევად იყიდი, 500 ლარით დაგაჯარიმებენ – სასამართლოს ახალი გადაწყვეტილება

21.05.2019 •
მარიხუანას თუ მოსაწევად იყიდი, 500 ლარით დაგაჯარიმებენ – სასამართლოს ახალი გადაწყვეტილება

მარიხუანას შეძენისა და შენახვის კუთხით დღეს, 21 მაისს, ახალი გადაწყვეტილება მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლომ. სასამართლომ სამართალდარღვევად მიიჩნია მცირე ოდენობით მარიხუანას შეძენა-შენახვა.

პოლიციელებმა სამი ადამიანის დაჯარიმება თბილისში მას შემდეგ გადაწყვიტეს, როცა მათ ჩხრეკის დროს მცირე ოდენობით მარიხუანა აღმოუჩინეს. ადმინისტრაციული წესით დაკავებულებმა თქვეს, რომ მარიხუანა სახლში მიჰქონდათ იმისთვის, რომ პირად სივრცეში მოეწიათ. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ადამიანებს მარიხუანას შენახვისთვის დაჯარიმებას უპირებდნენ – მარიხუანას მცირე ოდენობის ქონისთვის პოლიციელები მოქალაქეებს აღარ აჯარიმებდნენ, რადგან მარიხუანას მოწევა კანონით დასჯადი აღარ არის.

დავის საგანი ამჯერად ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 451 მუხლის პირველი ნაწილი გახდა, რომლის მიხედვითაც, „მცენარე კანაფის ან მარიხუანას მცირე ოდენობით უკანონო შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა ან/და გადაგზავნა – გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.“ ქმედების განმეორების შემთხვევაში კი, ადამიანებს სისხლის სამართლის წესით დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა.

რა არის სამართლიანი, თუკი მარიხუანას მოწევა დასჯადი არ არის, მაგრამ, მეორე მხრივ, კანონი მის შეძენას და შენახვას კრძალავს?

„კანონმდებლობა არ იცნობს მცენარე მარიხუანას მცირე ოდენობით კანონიერად შეძენის, შენახვის, გადატანის ან გადაგზავნის რეგულაციებს და, შესაბამისად, დადგენილია მარიხუანას შეძენის, შენახვის, გადაზიდვის ან გადაგზავნის ბლანკეტური აკრძალვა, რაც გამორიცხავს მცირე ოდენობით მარიხუანის ნებისმიერი ფორმით შეძენას, რაც მოხმარების (კანონიერი ქმედების) აუცილებელი წინაპირობაა. ამდენად, კანონიერად მოხმარების შესაძლებლობას და მას მთლიანად უკანონოდ აცხადებს, რის გამოც, პირი იძულებული ხდება, გაიაროს უკანონო პროცედურა კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებით სარგებლობისთვის, რაც არაპირდაპირ გულისხმობს მარიხუანას მოხმარების დასჯადობას,“ – აღნიშნულია შუამდგომლობაში, რომლითაც „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ იურისტებმა – ნიკოლოზ სიმონიშვილმა და გიორგი ანთაძემ სასამართლოს მიმართეს. ამ ორგანიზაციამ მიიჩნია, რომ კანონი ამ ნაწილში ბუნდოვანია და სასამართლოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის უნდა მიემართა.

თბილისის საქალაქო სასამართლომ საკონსტიტუციო სასამართლოს არ მიმართა და დაკავებულების ქმედება სამართალდარღვევად მიიჩნია, თუმცა მათ ჯარიმის შეფარდების ნაცვლად მხოლოდ შენიშვნა მისცა. საია-ს იურისტები ამ გადაწყვეტილების შეფასებას მას შემდეგ აპირებენ, როცა სასამართლოს დასაბუთება მათთვის ოფიციალურად ცნობილი გახდება.

შუამდგომლობაში, რომლითაც საია-მ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა, ხაზგასმულია საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 30 ნოემბრის გადაწყვეტილება „გივი შანიძის საქმეზე“, რომლის მიხედვითაც, „გართობისა და რეკრეაციული მიზნით მარიხუანის მოხმარების სისხლის სამართლის წესით დასჯადობა არაკონსტიტუციურია პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლებასთან მიმართებით.“

შუამდგომლობაში აღნიშნულია ისიც, რომ „პარლამენტმა თავი აარიდა ამ საკითხის რეგულირებას და არ აიღო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა პირად სივრცეში მარიხუანას მოხმარების ლეგალიზებისთვის სრული საკანონმდებლო ბაზის შესაქმნელად.“

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: